ZAANSTREEK/WATERLAND - Veel mensen zorgen voor iemand die langdurig ziek is of hulp nodig heeft, zonder te beseffen dat ze mantelzorger zijn. Mantelzorgers doen dit meestal met veel liefde. Toch nemen ze vaak (te) veel hooi op hun vork. Dan is het goed te weten dat elke gemeente handige informatie én hulp biedt aan mantelzorgers. Denk aan respijtzorg, huishoudelijke hulp, Aanvullend Openbaar Vervoer, dagbesteding of lotgenotencontact. Maar ook tips om goed voor jezelf te blijven zorgen.


Wethouder Zorg Harrie van der Laan van de gemeente Zaanstad. "Mantelzorgers cijferen zichzelf vaak weg en als de zorg langer duurt kan het zwaar worden. Voor veel mantelzorgers is het een grote stap om hulp te vragen, aan iemand in de omgeving of aan de gemeente. Ook weten veel mensen niet welke hulp wij kunnen bieden. Zaanstad werkt samen met andere gemeenten in de regio, Zilveren Kruis en Zorgcirkel aan het respijthuis met professionele logeerzorg en dagactiviteiten voor mensen die zorg nodig hebben. Op deze manier kan de mantelzorger even tot rust komen. Rust nemen is ook echt belangrijk om de zorg voor een dierbare vol te houden"

Wethouder Harry Rotgans van Gemeente Purmerend, die onder meer zorg en ondersteuning in zijn portefeuille heeft, is blij met het werk van de mantelzorgers: "Naast de professionele zorg, is het voor veel mensen heel fijn om in hun naaste omgeving iemand te hebben waar ze op terug kunnen vallen. Mantelzorgers beginnen vaak uit naastenliefde met de zorg van iemand in hun directe omgeving en vinden het bijna vanzelfsprekend om te doen. Wij vinden het als gemeente belangrijk om de mantelzorgers in de gemeente te leren kennen zodat we kunnen helpen met informatie en ondersteuning op momenten dat het zwaar wordt."

Bijzondere verhalen van mantelzorgers

Melanie, Klaas en Peggy zijn de drie gezichten in deze campagne. Zij vertellen hun persoonlijke verhaal én geven advies. Je komt hun bijzondere verhalen de komende maanden tegen op websites, posters, in de krant en later dit jaar zelfs op straat. Er is ook een folder met tips voor mantelzorgers.

Morgen: Wereld Alzheimer Dag

De campagne is op eind augustus gestart met het eerste bredere verhaal rondom moeder Melanie en haar dochter met autisme. Op 21 september, op Wereld Alzheimerdag, lanceren we de campagneverhalen over dementie met het tweede verhaal van Klaas. Klaas is mantelzorger voor zijn partner met dementie. Gevolgd door het derde verhaal van Peggy op de Dag van de Mantelzorger, 10 november. De drie tips die Melanie, Klaas en Peggy aan alle mantelzorgers willen geven zijn: vergroot je kennis, deel je zorg en vergeet niet ook goed voor jezelf te blijven zorgen.

Aandacht voor mantelzorgers

De regiogemeenten willen mantelzorgers, hun naasten en hun omgeving bewust maken van de hulp en ondersteuning die er is. Op belangrijke dagen die met het thema verbonden zijn, wordt aandacht voor mantelzorgers gevraagd: 21 september Alzheimerdag en 10 november Dag van de Mantelzorger. Meer weten over hulp voor of registeren als mantelzorger? Kijk op de website van uw gemeente of neem contact op met het wijkteam of het Wmo-loket.