PURMEREND - De genomineerden voor het Lokaal Compliment 2019 zijn bekend. Met het Lokaal Compliment wil de gemeente laten zien dat zij blij is met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de mensen in de stad, want vrijwilligers maken het verschil. Tot 25 november konden Purmerenders hun favoriete organisatie aanmelden. Vrijdag 13 december wordt bekendgemaakt welke organisatie € 1.000,- heeft gewonnen.


1. Vrienden voor Purmerend
Vrienden voor Purmerend heeft in oktober voor de 2e maal Tongen in Purmerend georganiseerd waarbij 800 kwetsbare, eenzame ouderen een gratis maaltijd verkregen in Purmerend. 120 vrijwilligers werkten daaraan mee. Ook anderen - waaronder veel ondernemers - zetten zich belangeloos in en samen zorgden al deze mensen voor een geslaagd evenement. Doel daarbij is dat deze ouderen uit hun isolement komen, weer andere mensen ontmoeten en ze ook daarna met elkaar afspreken. Een enthousiaste inzet om ouderen in Purmerend een prachtige dag te bezorgen met als hoogtepunt tong eten en het leggen van nieuwe contacten.

2. Stichting Present Purmerend
Stichting Present Purmerend helpt mensen die het moeilijk hebben, zoals ouderen, zieken, mensen met psychische problemen of mensen die weinig geld hebben.
De vrijwilligers helpen bijvoorbeeld met het opknappen van een huis of een tuin.
Ook wandelen veel vrijwilligers mee met de rolstoel avondvierdaagse vanuit Novawhere. Daarnaast gebeurt het ook regelmatig dat er vanuit de Zorgcirkel een beroep gedaan wordt op de stichting om te helpen met een ‘bootcamp’ voor bewoners van de Molentocht. Zij doen veel voor vluchtelingen en ouderen.

3. Bewonerscommissie het Dagboek
De bewonerscommissie doet veel voor bewoners. Tuinen onderhouden, kaartjes sturen met lief en leed, Sinterklaasattentie en als hoogtepunt de Nieuwjaarsreceptie: ieder jaar een feest voor de bewoners. Deze 6 vrijwilligers verdienen wel eens een compliment!

4. Wijkkerngroep Purmer-Noord
Deze vrijwilligers zijn nog als enige wijkkerngroep in Purmerend bezig in de wijk met van alles te organiseren. Zoals kleur en fleur in de wijk (bloembakken) inzet bij het tiener- en kindercentrum Riekstraat, mooiste straat verkiezingen, Tilburykamer ontmoeting van ouderen, eenzame mensen gezellig bij te kletsen met een kop koffie. Ook zijn de meeste inzetbaar bij Zwerfiegroep en Ogen en Oren.

5. Stichting Roze en Regenboog Purmerend
Deze organisatie zet zich in voor de acceptatie van mensen die lesbisch, homo, bi of transgender zijn (lhbti). Door middel van diverse evenementen, zoals bijvoorbeeld open minded met elk jaar een ander thema. Zonder ReR zouden veel mensen en vooral kinderen diep in de put zitten. Ze zijn de steun en toeverlaat voor alle mensen die met hun verhaal nergens naar toe kunnen.

6. Stichting Wij Allemaal
Wij-Allemaal” is een organisatie die zich inzet voor iedereen die in aanraking komt met kanker. Zo’n 70 vrijwilligers, ambassadeurs en bestuur zet zich tomeloos in om dit prachtige inloophuis draaiende te houden. Van de tuinmannen, administratie tot gastvrouwen, iedereen draagt zijn steentje bij! Het inloophuis wordt gerund door vrijwilligers met de bedoeling om een herkenbaar en laagdrempelig centrum te kunnen zijn voor (ex-) kanker patiënten en hun naasten in Purmerend en Waterland. De gastvrouwen die daar iedere week de gasten een luisterend oor bieden en daarmee een veilig en vertrouwd gevoel kunnen geven met als doel te ondersteunen, zowel mentaal als fysiek, zodat men gesterkt, en het liefst sterker, de draad weer kan oppakken. Slogan van “wij-allemaal” is “je hoeft het niet alleen te doen”.

7. De Zonnebloem afdeling Purmerend
De vrijwilligers van de Zonnebloem halen vooral ouderen en mensen met een handicap uit hun isolement door allerlei activiteiten te organiseren. Voor mensen die er behoefte aan hebben komt er ook geregeld iemand op bezoek. Onder het motto: Zonder elkaar is iedereen alleen zetten ongeveer 80 vrijwilligers zich in om mensen die door hun lichamelijke handicap niet meer zelfstandig activiteiten kunnen ondernemen. De Zonnebloem vrijwilligers zetten zich in voor deze mensen. Ook zetten zij zich in om vooral bij ouderen, eenzaamheid te voorkomen.

8. Stichting Vriendschappelijk Huisbezoek Humanitas
Met grote zorg, tijd en aandacht wordt een maatje gezocht voor iemand die last heeft van eenzaamheid en te kennen heeft gegeven daar iets aan te willen doen. Het maatje is een vrijwilliger bij de groep ‘Vriendschappelijk Huisbezoek’, een gewone man of vrouw, oud of jong, die naast zijn of haar gewone bezigheden graag wat tijd over heeft voor iemand die dat nodig heeft. Degene die bezocht wordt krijgt in veel gevallen een betere kwaliteit van leven door nieuwe contacten. De vrijwilliger en degene die bezocht wordt gaan gelijkwaardig en respectvol met elkaar om. De regie blijft in handen van de persoon zelf.
Het gaat om een team van circa 25 vrijwilligers. Eenzaamheid is van alle leeftijden. Natuurlijk zijn er veel ouderen die eenzaam zijn geworden, bijv. omdat ze hun partner hebben verloren, maar er zijn ook tieners en twintigers die eenzaam zijn en op weg geholpen moeten worden.

9. Stichting Luctus
Stichting Luctus zet zich in Purmerend en omstreken in voor iedereen die te maken heeft met verlies en rouw. Verlies van dierbare, maar ook verlies van gezondheid, vaderland, werk, een woninginbraak of een scheiding zorgt voor verdriet. Verbinding met elkaar is dan fijn om het verdriet te delen en weer een weg te vinden om op te bouwen.
Elke 2de zondag van de maand komen lotgenoten bij elkaar om ervaringen met elkaar te delen tijdens een themabijeenkomst. De activiteiten worden geheel door vrijwilligers/ ervaringsdeskundigen georganiseerd en de reacties van de bezoekers zijn dankbaar.
Het geeft herkenning en erkenning en het biedt ruimte om samen te zijn met anderen die begrijpen wat verlies en rouw met je doet. In één van de aanmeldingen wordt het ‘stil verdriet’ genoemd.

10. Kunstgenoten in beweging
Kunstgenoten in Beweging is voor en door 60-plussers. Al vanaf 2016 doen ze elke donderdag verschillende activiteiten met de insteek om mensen uit huis te halen en andere mensen te ontmoeten en gezamenlijk iets doen. Een wandeling, een lezing, een creatieve workshop, maar ook koken of muziek maken/luisteren. Er is voor elk wat wils in het programma en er wordt altijd gestart met koffie/thee. Hierdoor zijn al heel wat contacten ontstaan en hiermee proberen zij de eenzaamheid te doorbreken. Zo proberen ze ook om zomermaatjes of kerstmaatjes te vinden voor hen die echt alleen zijn deze dagen. Het is laagdrempelig, niet duur en zorgt ervoor dat oudere Purmerenders hun sociale kontakten kunnen uitbreiden. De groep kunstgenoten bestaat uit vrijwilligers. Wherelant is de thuisbasis en de vrijwilligersactiviteiten worden ondersteund door Spurd, Bibliotheek en Wherelant. Ze proberen mensen te verbinden met elkaar, daardoor ontstaan ook gezamenlijke wandelingen en fietstochten. Het leidt ook tot vriendschappen.

De winnende organisatie krijgt een bedrag van € 1.000,-. Daarnaast stelt Rabobank Waterland en Omstreken een extra prijs van € 500,- beschikbaar. De 8 overige genomineerde organisaties ontvangen een aanmoedingsprijs met een geldwaarde van € 250,-. Vrijdag 13 december worden de prijzen uitgereikt door Harry Rotgans (wethouder gemeente Purmerend), Rob de Neve (Rabobank) en Monique Cremers (lid Raad van Bestuur Zorgcirkel).