BEEMSTER - De provincie Noord-Holland staat garant voor de aanleg van breedbandinternet in de buitengebieden van de gemeente Beemster.

Met deze garantie kan Breedband Beemster samen met kabelexploitant Kabeltex iets meer dan 1.000 glasvezelaansluitingen aanleggen, waar nu nog nauwelijks snel internet beschikbaar is.

Met een garantstelling van de gemeente Beemster worden nog eens bijna 3.000 glasvezelaansluitingen aangelegd in de dorpskernen van Zuidoostbeemster, Middenbeemster, Noordbeemster en Westbeemster. Als deze aansluitingen zijn gelegd, kan vervolgens het buitengebied worden ontsloten. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in 2019.

Gedeputeerde Jaap Bond (economie): "Dit is een mooie stap. Snel internet is een belangrijke levensader, het draagt bij aan ondernemerschap en economische groei. Daarom willen we dat in 2020 alle buitengebieden in Noord-Holland zijn voorzien van snel internet, zowel voor consumenten als bedrijven."

Met het toekennen van de provinciale garantstelling aan Breedband Beemster, en eerder al Breedband Hollands Kroon, komt de teller van snel internet in de buitengebieden op 3.684 aansluitingen te staan.

Witte gebieden
Op 18.000 percelen in het Noord-Hollandse buitengebied is nog geen snel internet mogelijk. Lokale initiatieven die in de zogenaamde witte gebieden breedband willen realiseren, wachten vaak op financiering. De provincie wil deze initiatieven ondersteunen door garant te staan voor de benodigde leningen.