PURMEREND - Vrijdag 22 november is op vier verschillende plekken gewerkt aan het groenonderhoud in Purmerend tijdens de ‘Beter Buiten’-dag. De dag is georganiseerd door aannemer Krinkels als leerwerkprogramma voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente geeft hiermee invulling aan de eis voor aannemers dat 5% van het werk gedaan moet worden in het kader van sociaal rendement.


Gemeente Purmerend is blij met de creatieve manier waarop de aannemer het aanpakt. Wethouder Eveline Tijmstra: ‘Met dit educatieve programma snijdt het mes aan twee kanten: door de intensieve begeleiding wordt én het groen op een kwalitatief goede manier onderhouden én de kandidaten krijgen door kennisvergroting een beter zicht op een regulier betaalde baan.’

Kandidaten van Werkom
De kandidaten die Krinkels inzet zijn afkomstig van Werkom: het leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo’n 80 kandidaten kregen de basisprincipes van tuinieren geleerd: zoals planten, snoeien, bomen poten, maar ook het omgaan met elkaar en met inwoners.


Programma
Op 4 verschillende plekken is gewerkt aan het groen:
• In de Ploegstraat zijn 12 bomen geplant.
• In de Ruth Firststraat zijn bomen geveld.
• Bij het Leenderbos/Zeggehof zijn heesters geplant.