PURMEREND - Vanaf 17 september, direct na de Nazomerfeestweek, is de Hoornsebrug 12 weken dicht. Een flinke periode, maar er moet dan ook behoorlijk wat gebeuren aan de brug. We praten erover met omgevingsmanager Sandra Zijlstra en projectmanager Arthur van Leeuwen.

Alweer een brug dicht?
Sandra: ‘Klopt, het is de afgelopen jaren vaker gebeurd dat een brug voor langere tijd afgesloten werd. Nog niet eerder zo lang als de Hoornsebrug nu, maar hier zijn de werkzaamheden dan ook behoorlijk ingrijpend. We doen dit natuurlijk niet voor de lol – het onderhoud is hard nodig. Als omgevingsmanager ben ik er om de werkzaamheden, in overleg met de omwonenden en ondernemers, zo soepel mogelijk te laten verlopen.’

Wat moet er gebeuren dan?
Arthur: ‘De Hoornsebrug is nu zo’n 55 jaar oud. Hij is gewoon op. Om gebruik van de brug voor iedereen veilig te houden, gaan we deze grotendeels vervangen. Alleen de fundering blijft behouden. Het is tegenwoordig een stuk drukker op de weg dan in de jaren zestig. Er rijdt meer verkeer en vrachtauto’s zijn zwaarder. Daar is de huidige brug niet goed tegen bestand.’

Het lijkt wel of dat onderhoud steeds allemaal tegelijk wordt uitgevoerd…
Sandra: ‘We hebben in dit waterrijke land behoorlijk wat bruggen die onderhouden moeten worden en werken daarom goed samen om te voorkomen dat op twee of meer plekken tegelijk werkzaamheden zijn. Zeker als het om zulke grote verkeersaders gaat als de Hoornselaan. Behalve intern stemmen we ook af met de provincie en het waterschap.’

Hoe moet je straks vanaf de Hoornselaan de stad in komen?
Sandra: ‘Voor fietsers en voetgangers plaatsen we tijdens de werkzaamheden een zogenaamde pontonbrug. Deze drijft op het water en komt zo’n 30 meter aan de oostkant van de huidige brug te liggen. Achter het PostNL-gebouw kunnen mensen zo alsnog oversteken. Fietsers moeten wel echt afstappen vanwege de veiligheid. Veel ouderen en mensen met een rollator of scootmobiel maken gebruik van de brug. Voor fietsers is omrijden via de Kooimanbrug een ander alternatief.’

Maar de kruising Kooimanweg/Wagenweg is toch nu al hartstikke druk?
Arthur: ‘Dat klopt. Op zich maakt dat voor scholieren, die rechtdoor fietsen op de Kooimanweg, niet zo veel uit. Als zij rechts blijven rijden, kunnen ze er gewoon langs. Voor autoverkeer zetten we in de eerste week verkeersregelaars in om de doorstroming te verbeteren.’

Auto’s en bussen kunnen straks dus helemaal niet over de Hoornsebrug?
Arthur: ‘Nee, al het gemotoriseerd vervoer moet 12 weken lang omrijden. Met de hulpdiensten stemmen we alternatieve routes af.’

Waarom gebeurt dit werk niet in de zomervakantie?
Sandra: ‘Dat heeft een aantal redenen. Allereerst is in september de Nazomerfeestweek. We hebben de werkzaamheden bewust daarna ingepland zodat de binnenstad goed bereikbaar blijft tijdens de feestweek. Daarnaast vinden ingrijpende werkzaamheden als deze in een waterrijke gemeente doorgaans plaats buiten het vaarseizoen. Dat lukt nu niet helemaal, want het vaarseizoen is ongeveer tot half oktober, maar als we veel langer wachten dan dit, krijg je weer te maken met nachtvorst, wat het werk een stuk lastiger maakt. We hebben dit afgestemd met de Watersportvereniging Purmerend. Daarnaast willen we in de drukke decembermaand de ondernemers niet al te veel in de weg zitten. Het is dus een afweging van verschillende belangen die we hebben gemaakt. Maar als een brug 12 weken afgesloten wordt, ontkom je er nu eenmaal niet aan dat mensen er overlast van hebben. We hebben geprobeerd om die last te verdelen.’

Wacht even, de brug is dus tot begin december afgesloten?
Arthur: ‘Inderdaad, 11 december moeten de werkzaamheden klaar zijn.’

Hebben jullie Sinterklaas hier wel over geïnformeerd?
Sandra: ‘Uiteraard! We hebben het besproken met Stichting Marktstad, zij hebben direct contact met Sinterklaas. Gelukkig komt hij van de andere kant Purmerend binnenvaren, via de Sluisbrug. Kinderen hoeven zich daarover dus geen zorgen te maken.’

Verandert er iets aan hoe de brug eruitziet?
Arthur: ‘Niet echt. De leuning en de kleur van het wegdek wordt iets anders, maar de belangrijkste veranderingen zie je niet. Het gaat dan vooral om het beweegbare wegdek en de motor. Als auto’s nu over de brug rijden, maakt dat soms veel herrie, wat vervelend is als je ernaast woont. Dat gaat verminderen. De bediening van de brug wordt zodanig dat de brug in de toekomst ook op afstand kan worden bediend.’

Wie gaat het werk eigenlijk uitvoeren?
Arthur: ‘Via een aanbesteding is deze opdracht aan Ooms Construction gegund. Zij hebben het ontwerp gemaakt en voeren dat uit. We werken natuurlijk vanuit de gemeente nauw samen met Ooms. Ook zij hebben een projectmanager en een omgevingsmanager. We weten elkaar goed te vinden in aanloop naar de werkzaamheden.’

En als het werk erop zit?
Arthur: ‘Na die 12 weken kan de nieuwe brug ook weer zo’n 50 jaar mee. Dat betekent niet dat er nooit meer onderhoud nodig is in de tussentijd, maar in ieder geval niet zo ingrijpend als we dat nu gaan doen.’

Bij wie kunnen mensen terecht als ze vragen hebben over de Hoornsebrug?
Sandra: ‘Dan mogen ze mij of Arthur bellen. We zijn bereikbaar via het algemene nummer (0299) 452 452. Vragen mailen kan ook, naar hoornsebrug@purmerend.nl. Voor omwonenden en andere geïnteresseerden organiseren we eind juni een inloopavond. De komende tijd ga ik bovendien langs bij instellingen als De Tien Gemeenten, ondernemers en de scholen in de buurt, om zo veel mogelijk vragen te beantwoorden. En in de tussentijd werken we aan een website en een bouwapp.’