PURMEREND - Op woensdag 18 januari heeft wethouder Harry Rotgans een 'Houd de lijn vrij'-tegel op het Tramplein geplaatst. De tegel moet helpen voorkomen dat fietsen en scooters over de witte geleidelijn worden geplaatst. Dat belemmert de vrije doorgang voor mensen met een visuele beperking die van die lijn gebruik maken.


De tegel is door burgerplatform Totaal Toegankelijk Purmerend (TTP) aan de gemeente Purmerend geschonken en afkomstig van Stichting Bartimeus die veel werkt met en voor deze doelgroepen.

Ogen en oren in de stad

Gemeente Purmerend heeft regelmatig overleg met TTP, die de ogen en oren in de stad zijn als het gaat om toegankelijkheid in de openbare ruimte. Tijdens een gezamenlijke schouw eind vorig jaar is ook dit knelpunt zichtbaar geworden.

Verbetering toegankelijkheid

De afgelopen jaren heeft de gemeente diverse signalen ontvangen over toegankelijkheidsvraagstukken in de binnenstad van Purmerend. Ook de toegankelijkheid van de binnenstad is diverse keren in de commissie Samenleving en de gemeenteraad besproken. Naar aanleiding van recente signalen - onder de aandacht gebracht door TTP - heeft de gemeente Purmerend onlangs samen met TTP een schouw uitgevoerd in de Binnenstad om de toegankelijkheid te toetsen. Hierdoor zijn verschillende toegankelijkheidsvraagstukken geformuleerd. Een deel van de vraagstukken is groot en complex en wordt binnen het Programma Binnenstad meegenomen in de bredere ontwikkeling en herinrichting van het centrum. Een ander deel van de vraagstukken zijn relatief makkelijk op te lossen met een aantal aanpassingen in de openbare ruimte.

Andere maatregelen die nog gaan volgen

In juni 2022 is de toegankelijkheidsagenda door de gemeenteraad positief besproken en in de begrotingsbehandeling zijn bedragen goedgekeurd om vanaf 2023 diverse toegankelijkheidsprojecten te bekostigen. Zo gaat de gemeente bijvoorbeeld aanvullend onderzoek doen naar de blindegeleidelijnen en mindervalideafritten in de hele stad. Ook wordt de haltetoegankelijkheid vergroot met enkele maatregelen.