PURMEREND - De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met regiogemeenten, de Vervoerregio Amsterdam en de Dorpsraad Broek in Waterland de mogelijkheden om van de provinciale weg N247 ter hoogte van het dorp een onderdoorgang te maken.

Op woensdag 13 oktober wordt een informatieve inloopavond georganiseerd. Inwoners, ondernemers en geïnteresseerden uit de regio zijn van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de avond kunt u zich laten bijpraten over de resultaten van onderzoeken, het ontwerpproces en de voortgang van de studie. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. Bij de organisatie van de avond wordt rekening gehouden met het basisadvies van het RIVM, oftewel afstand houden tot elkaar, regelmatig handen wassen en de ruimte ventileren. De inloopavond is op woensdag 13 oktober van 19:30-21:30 uur (vrije inloop) in het Don Bosco College, Heideweg 2 in Volendam.


Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

De vervolgstudie wordt uitgevoerd binnen het programma Bereikbaarheid Waterland. Hierbinnen werken de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Purmerend en Amsterdam samen met de provincie aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid binnen de regio Waterland.

Kijk op onderdoorgangn247biw.pleio.nl voor meer informatie over de studie.