PURMEREND - Een kaasmakerij in Purmerend is per direct gesloten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een gezamenlijke controle van de NVWA, Nederlandse Arbeidsinspectie, Omgevingsdienst IJmond, gemeente Purmerend en de politie, afgelopen donderdagmiddag leverde een aantal overtredingen op.


Meerdere meldingen van geuroverlast waren de aanleiding van de controle. In de kaasmakerij werden meerdere hygiëneregels overtreden. De voor de productie gebruikte apparatuur was vies. Er werden schimmels, afval en vliegen aangetroffen. Omdat dit een direct gevaar oplevert voor de volksgezondheid is meteen overgegaan tot een spoedsluiting. De producten zijn voornamelijk in Duitsland verhandeld en worden door het bedrijf teruggehaald bij de afnemers.


Milieuovertredingen

Tijdens de controle is ook een aantal milieuovertredingen geconstateerd. Er waren bijvoorbeeld meer gasflessen in het bedrijf aanwezig dan is toegestaan. Daarnaast waren de brandblusmiddelen niet gekeurd en niet juist opgehangen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de manier van afvoeren van het afvalwater, omdat een verkeerde manier van afvoeren kan leiden tot een verstopt riool.

Illegale bewoning

In het pand werd ook geslapen onder slechte omstandigheden. Er werden matrassen op de grond aangetroffen, de ruimte was door het bedrijfsproces erg warm en vochtig en het was er vies. Wonen is niet toegestaan in dit pand. De gemeente treedt hier tegenop.

Verdachte situatie?

Bij de gemeente kunt u vermoedens melden of signalen van fraude, illegale bewoning of zaken waarvan u denkt: dit klopt echt niet. Mail daarvoor naar vermoeden@purmerend.nl