BEEMSTER - Op maandag 16 oktober 2023 vond een onaangekondigde integrale veiligheidscontrole plaats bij een deel van de Jisperweg in Beemster. Er zijn 26 locaties en grote erven (met schuren) bezocht. Doel was om in contact te komen met de eigenaren/gebruikers, zicht te krijgen op de situatie ter plaatse, informatie te delen en waar nodig in te grijpen op misstanden. De controle is een samenwerking van de gemeente met verschillende partners zoals de politie, Liander, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de Omgevingsdienst IJmond.


De integrale veiligheidscontrole had als positieve uitkomst dat de meeste gecontroleerde locaties en grote erven voldeden aan de gecontroleerde eisen. Omgevingsdienst IJmond heeft wel diverse kleine milieuovertredingen geconstateerd. Sommige hiervan konden direct worden verholpen. Daarnaast worden een paar ondernemers aangeschreven dat er een overtreding is geconstateerd en dat ze in de gelegenheid worden gesteld om dit binnen een bepaalde termijn te herstellen. Hierop kan een hercontrole volgen.

Bij 2 adressen zijn er vermoedens dat er bedrijfsactiviteiten plaatsvinden die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Dit wordt verder onderzocht. Vanuit Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn adviezen gegeven voor veilig gebruik van de panden. Het gaat hier bijvoorbeeld om brandpreventieve maatregelen zoals de aanwezigheid van goedgekeurde brandblussers.

Veilig buitengebied

Een gevoel van veiligheid is belangrijk om prettig te kunnen wonen en werken. Een veilig buitengebied is een belangrijk thema binnen onze gemeente. We willen voorkomen dat schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen gebruikt worden door criminelen. De veiligheidscontrole in het buitengebied is 1 van de middelen die we hiervoor inzetten. Deze controles zijn onaangekondigd om te voorkomen dat illegale (ondermijnende) activiteiten worden gestopt voordat de controle is geweest.
Naast de persoonlijke gesprekken kreeg iedereen informatie, zoals een folder over het verhuren van een bedrijfspand en het anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem.

Melden

Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn 7 dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier: www.meldmisdaadanoniem.nl

Ook bij de gemeente kunt u vermoedens melden of signalen van fraude, illegale bewoning of zaken waarvan u denkt: dit klopt echt niet. Mail daarvoor naar vermoeden@purmerend.nl