PURMEREND - Op dinsdag 14 juni 2022 vond een integrale veiligheidscontrole plaats bij een deel van de Purmerenderweg in Noord- en Zuidoostbeemster. Hierbij zijn twintig adressen gecontroleerd. Op één adres is een hennepkwekerij aangetroffen die op dat moment niet in werking was. De politie heeft kilo’s henneptoppen, een vuurwapen, een verboden mes en een groot geldbedrag in beslag genomen. Op een aantal andere adressen zijn milieuovertredingen aangetroffen die nader onderzocht worden. Waar nodig zijn eigenaren/gebruikers geattendeerd op een brandonveilige situatie en is gevraagd dit op te lossen. Doel van de actie is om te controleren op het bestemmingsplan en eventuele onrechtmatige activiteiten (ondermijning) tegen te gaan. De controle is een samenwerking van de gemeente Purmerend met verschillende partners zoals de politie, Liander, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de Omgevingsdienst IJmond.


De hennepkwekerij bevond zich in een verborgen ruimte. In het pand is een grote hoeveelheid aan gedroogde henneptoppen aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat er een illegale stroomaansluiting was geplaatst in de meterkast van de woning. Een specialistisch bedrijf heeft de hennepkwekerij ontmanteld. De hennep en de bijbehorende apparatuur is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De politie nam ook een geldbedrag en een vuurwapen en verboden mes in beslag. De gemeente onderzoekt welke bestuurlijke maatregelen getroffen worden. Ook is er een politieonderzoek naar de kwekerij opgestart.

Op een ander adres werden tien hennepplanten aangetroffen. Ook deze zijn door de politie in beslag genomen. Het thuis kweken van hennepplanten is verboden.

Vervolgonderzoek vindt plaats op een aantal adressen, zoals een adres waar mogelijk niet wordt voldaan aan o.a. milieuregelgeving. Omgevingsdienst IJmond heeft diverse kleine milieuovertredingen geconstateerd waarop actie ondernomen wordt. Vanuit de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn adviezen gegeven voor veilig gebruik van de panden, het gaat hier bijvoorbeeld om brandpreventieve maatregelen zoals de aanwezigheid van goedgekeurde brandblussers.

Programma Veilig Buitengebied

Een gevoel van veiligheid is essentieel om prettig te kunnen wonen en werken. Veiligheid is daarom een belangrijk thema binnen onze gemeente. Vorig jaar zijn wij als gemeente gestart met het ‘Programma Veilig Buitengebied’. Het doel van dit project is het weerbaar maken van het buitengebied en te voorkomen dat schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen gebruikt worden door criminelen. Zo willen we criminaliteit aanpakken en een veilige leef- en werkomgeving creëren voor iedereen. Naast het controleren op het bestemmingsplan en bouw- en milieuwetgeving, is ook gekeken of er sprake is van illegale bewoning, autocriminaliteit, milieudelicten of drugsdelicten.

Integrale aanpak

Ondermijning is een gemeentegrens overstijgend fenomeen dat vraagt om een integrale aanpak. De partijen willen samen komen tot een samenhangende en effectieve aanpak van ondermijning in Noord-Holland. Met deze gezamenlijke aanpak worden mogelijke illegale activiteiten teruggedrongen. Daarmee wordt de veiligheid in het gebied verhoogd. Er zijn en worden meer van dit soort controles uitgevoerd in de hele regio.