PURMEREND - Op dinsdag 18 januari 2022 vond een integrale veiligheidscontrole plaats bij een deel van de Newtonstraat in Purmerend. Hierbij zijn achttien panden gecontroleerd. Op één adres werden diverse wapens aangetroffen, waaronder vuurwapens en munitie. Waar nodig zijn eigenaren/gebruikers geattendeerd op milieu- of bouwovertredingen en is gevraagd dit op te lossen. Zo is er in een pand een te grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen aangetroffen. De controle is een samenwerking van gemeente Purmerend met verschillende partners, zoals de omgevingsdienst IJmond, politie, douane, Liander en veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.


Wapens aangetroffen tijdens controle

In één pand werden wapens en munitie aangetroffen, waaronder vuurwapens. De wapens en munitie zijn door de politie in beslag genomen en worden onderzocht. De politie heeft hiervoor een verdachte aangehouden en doet verder onderzoek. De gemeente bekijkt welke bestuurlijke maatregelen genomen worden.

Milieu- en bouwovertredingen

Er zijn een paar milieu- en bouwovertredingen geconstateerd waarop actie ondernomen wordt. Eigenaren/gebruikers krijgen hiervoor een waarschuwing en er vindt indien nodig een hercontrole plaats. In één pand is een te grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen aangetroffen die wordt afgevoerd. Er is door alle gebruikers/eigenaren die we hebben bereikt medewerking verleend bij de controle. Bij één pand hebben we geen contact kunnen leggen met de eigenaar/gebruiker. Door middel van een slotenmaker is het pand geopend. Liander heeft bij dit pand de elektriciteit afgesloten omdat al langere tijd geen sprake was van een contract.

Opzet controles

Tijdens de integrale veiligheidscontroles wordt er gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De panden zijn ook onderzocht op activiteiten zoals illegale bewoning, autocriminaliteit, milieudelicten of drugsdelicten. Tegelijkertijd konden bedrijven ook vragen stellen over wet- en regelgeving voor hun bedrijf. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland verricht controles op het veilig gebruik van de panden zoals brandpreventieve maatregelen.

Met deze controle wil de gemeente een duidelijk signaal afgeven dat ondermijnende activiteiten niet getolereerd worden. Ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden is het belangrijk te merken dat we hierop actief controleren.

Integrale aanpak

De gezamenlijke acties hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van onveilige situaties en criminele activiteiten en aan de andere kant het nog weerbaarder maken van verhuurders om ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Ondermijning is een gemeentegrens overstijgend fenomeen dat vraagt om een integrale aanpak. De deelnemende partijen willen samen zorgen voor een samenhangende en effectieve aanpak van ondermijning in Noord-Holland. Hiermee worden mogelijke illegale activiteiten teruggedrongen. Ook worden bedrijventerreinen hierdoor veiliger en economisch aantrekkelijker. Er zijn en worden meer van dit soort controles uitgevoerd in de hele regio.