PURMEREND - Op woensdag 30 juni 2021 vond een integrale veiligheidscontrole plaats op een deel van bedrijventerreinen Magneet en Netwerk in Purmerend. Hierbij is een groot aantal panden en containers gecontroleerd. Van de 47 gecontroleerde panden was zeven keer een vermoeden van illegale bewoning, dit wordt verder onderzocht. Waar nodig zijn eigenaren geattendeerd op een brandonveilige situatie en is gevraagd dit op te lossen. Ook is in een ander pand een illegale aansluiting op een meterkast verwijderd. Op vier locaties is op verzoek van de politie de speurhond van de douane ingezet, hier werden geen verdovende middelen aangetroffen. De actie is een samenwerking van de gemeente Purmerend met verschillende partners, zoals de Politie, Douane, Liander, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de Omgevingsdienst IJmond.


Doel van de controle is om de situatie op het terrein in beeld te krijgen en eventuele onrechtmatige activiteiten (ondermijning) tegen te gaan. Met deze controle wil de gemeente een duidelijk signaal afgeven. Ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden is het belangrijk te merken dat ondermijnende activiteiten niet getolereerd worden.

Illegale activiteiten
Er is gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De panden zijn ook onderzocht op illegale activiteiten, zoals illegale bewoning, autocriminaliteit, milieudelicten of drugsdelicten. Tegelijkertijd was het voor de bedrijven ook een mogelijkheid om vragen te stellen over wet- en regelgeving voor hun bedrijf. Van meerdere panden was een vermoeden van illegale bewoning. Daarnaast heeft Liander een illegale aansluiting op een meterkast aangetroffen, deze is verwijderd. Vanuit de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn adviezen gegeven voor veilig gebruik van de panden, het gaat hier bijvoorbeeld om vluchtroutes en brandpreventieve maatregelen.

Integrale aanpak
Ondermijning is een gemeentegrens overstijgend fenomeen dat vraagt om een integrale aanpak. De partijen willen samen komen tot een samenhangende en effectieve aanpak van ondermijning in Noord-Holland. Met deze gezamenlijke aanpak worden mogelijke illegale activiteiten op het bedrijventerreinen teruggedrongen. Daarmee worden bedrijventerreinen veiliger en economisch aantrekkelijker. Er zijn en worden meer van dit soort controles uitgevoerd in de hele regio.

Melden
Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier van Meld Misdaad Anoniem.

Ook bij de gemeente kunt u vermoedens melden of signalen van fraude, illegale bewoning of zaken waarvan u denkt: dit klopt echt niet. Mail daarvoor naar fraudemeldpunt@purmerend.nl.