PURMEREND - Op maandag 20 november 2023 vond een onaangekondigde integrale veiligheidscontrole plaats op een deel van de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Hierbij zijn 46 panden gecontroleerd. Op 1 adres werd een grote hoeveelheid softdrugs aangetroffen. Deze controle was een samenwerking van gemeente Purmerend en politie.


Positief was dat de meeste gecontroleerde panden aan de eisen voldeden. Er zijn wel diverse milieuovertredingen geconstateerd. Sommige hiervan konden direct worden verholpen. Daarnaast worden een paar ondernemers aangeschreven dat er een overtreding is geconstateerd en dat ze in de gelegenheid worden gesteld om dit binnen een bepaalde termijn te herstellen. Hierop kan een hercontrole volgen.

Grote hoeveelheid softdrugs

Bij 1 pand is een grote hoeveelheid softdrugs aangetroffen. De politie heeft de drugs in beslag genomen en doet nader onderzoek.

Bereikbaarheid

Bij de controle werd door een groot aantal eigenaren en/of gebruikers medewerking verleend aan de controle. Een aantal gebruikers kon niet ter plaatse komen of werd niet bereikt. Het lastig bereikbaar zijn is in geval van een calamiteit ook lastig voor hulpdiensten. Deze panden zijn alsnog geopend met hulp van een slotenmaker. Toezichthouders van de gemeente zijn bevoegd om elk bedrijfspand te betreden zonder toestemming van de gebruiker van het pand. De panden zijn na de controle voorzien van nieuwe sloten.

Opzet controles

Tijdens de integrale veiligheidscontroles wordt er gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Deze controles vinden onaangekondigd plaats. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Zo werd gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De panden zijn ook onderzocht op activiteiten zoals illegale bewoning, gestolen goederen, milieudelicten of drugsdelicten.

Burgemeester Van Selm: ‘Met deze controle geven we een duidelijk signaal af dat ondermijnende activiteiten niet getolereerd worden. Ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden is het belangrijk te merken dat we hierop actief controleren. Ondermijning is een gemeentegrens overstijgend fenomeen dat vraagt om een integrale aanpak van verschillende partijen. Hiermee worden mogelijke illegale activiteiten teruggedrongen. Ook worden bedrijventerreinen hierdoor veiliger en economisch aantrekkelijker’.

Melden

Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn 7 dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier: www.meldmisdaadanoniem.nl

Ook bij de gemeente kunt u vermoedens melden of signalen van fraude, illegale bewoning of zaken waarvan u denkt: dit klopt echt niet. Mail daarvoor naar vermoeden@purmerend.nl