BEEMSTER - De gemeenteraad van Beemster heeft de heer J. (Jos) de Vries op 6 juni 2017 benoemd tot commissielid namens het CDA.

Een commissielid is anders dan een raadslid, niet gekozen op basis van verkiezingen, maar benoemd op voorstel van een raadsfractie. In die hoedanigheid kan de persoon deelnemen aan het politieke debat in de commissie en zo volop meepraten over zaken die van belang voor Beemster zijn. De politieke besluitvorming vindt uiteindelijk plaats in de gemeenteraad door de dertien raadsleden die Beemster heeft.