PURMEREND - De huidige burgemeester van Purmerend, Don Bijl, bereikt op 29 mei de leeftijd van 70 jaar. Om die reden wordt hem met ingang van 1 juni van rechtswege eervol ontslag verleend. In februari van dit jaar is in samenspraak met de fractievoorzitters van de gemeente Purmerend de procedure tot een nieuwe kroonbenoemde burgemeester gestart. Vervolgens is in maart na de profielschetsvergadering de vacature voor de functie van burgemeester van de gemeente Purmerend opengesteld.


Er hebben 13 personen gesolliciteerd, waaronder 4 vrouwen en 9 mannen. Van deze kandidaten hebben of hadden 12 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) bestuur en 1 persoon heeft of had een functie daarbuiten. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting op 22 september benoemd.

Voor de waarneming in de periode juni tot en met september wordt de huidige burgemeester de heer Bijl benoemd als waarnemend burgemeester. Voor een waarnemend burgemeester geldt geen leeftijdsgrens.

Meer informatie over de procedure: www.noord-holland.nl/Actueel/Burgemeestersvacatures