PURMEREND - Het college stelt aan de raad voor om het definitieve ontwerp van het Kooimanpark vast te stellen en een deel van het uitvoeringskrediet voor dit jaar ter beschikking te stellen. Als de raad hiermee instemt gaat de herinrichting van start met de aanpak van duurzaamheidsmaatregelen. Het nu nog natte park verandert na de werkzaamheden in een fijne groene plek voor sport, activiteiten, spelen en honden en hun baasjes.


Om het Kooimanpark een herkenbare identiteit te geven, krijgen de bestaande en nieuwe bruggen bijzondere brugleuningen met een eenden motief. Het Kooimanpark is officieel vernoemd naar Burgemeester R. Kooiman. De naam Kooiman betekent ook Kooiker. Een Kooiker is iemand die voor zijn beroep of als ambacht eenden in een eendenkooi vangt. Daarom is er voor de herkenbaarheid van het Kooimanpark gekozen voor een eenden motief.

De plannen voor het Kooimanpark

In het ontwerp is bij de keuze van materialen rekening gehouden met duurzaamheid. Klimaatadaptatie speelt in het ontwerp ook een belangrijke rol. Vanuit de Provincie Noord-Holland is hiervoor een subsidie van € 100.000,- voor het Kooimanpark ontvangen.

Het Kooimanpark is op dit moment een erg nat park. Er blijft in natte periodes (bijvoorbeeld tijdens wintermaanden) voor lange tijd regenwater liggen op het terrein omdat het water niet goed weg kan. Daarom starten we met de klimaatadaptatie maatregelen. Deze zorgen ervoor dat de kans op plassen water in het park afneemt. In het ontwerp is rekening gehouden met natte en droge zones waarmee de grote hoeveelheid water in het park niet langer een zwak punt is maar juist de kracht.

Waterbuffer

In het park komt een waterbuffer. Op deze plek zal, al naar gelang de weersomstandigheden, soms nat en andere momenten wat droger zijn. Hier komt speciale beplanting die kan groeien in deze wisselende omstandigheden. Door een vlonderpad en stapstenen blijft deze zone toegankelijk voor bezoekers die houden van meer avontuur. De waterfluctuatiezone zorgt ervoor dat het park ook in natte periodes een aantrekkelijke inrichting houdt.

Ruimte voor sport, activiteiten en spelen in het park

In het definitief ontwerp krijgt de grote weide in het park, dat nu in gebruik is als hondenlosloopgebied, de functie van centraal parkhart. Dit wordt “de ruimte” voor sport en activiteiten. Zo wordt hier bijvoorbeeld ruimte gemaakt voor calisthenics

Honden in het vernieuwde Kooimanpark

In het westelijk deel van het park komt een omheind honden uitrenveld. Deze is groter dan in het voorlopige ontwerp was opgenomen op verzoek van de hondenbezitters. De hond blijft welkom in het vernieuwde Kooimanpark als deze is aangelijnd en de uitwerpselen worden opgeruimd. Alleen in de sport- en speelplekken geldt een verbod voor honden.

Wethouder Eveline Tijmstra: “Ik ben blij dat er weer een belangrijke stap wordt gezet Een mooi park is niet alleen een plek om elkaar te ontmoeten, maar ook om in te bewegen, te ontspannen en van de natuur te genieten. Zo zorgen we ervoor dat Purmerenders in hun directe woonomgeving kunnen genieten van groen. Naast het realiseren van veel nieuwe woningen investeren we hiermee ook nadrukkelijk in de leefbaarheid van de stad”.

Achtergrond

Op 30 juni 2021 heeft de gemeenteraad het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ vastgesteld als basis voor opwaardering van alle wijkparken en het stadspark in Purmerend. Het Kooimanpark is het eerste park dat opgewaardeerd wordt. Vorig jaar heeft de gemeenteraad met het Parkenplan ook kennisgenomen van het voorlopig ontwerp Kooimanpark en ingestemd om het te laten uitwerken naar een definitief ontwerp. De beoogde start voor de werkzaamheden is voor 1 oktober.