BEEMSTER - Op dinsdag 7 februari benoemde het college van burgemeester en wethouders Leny van Duivenvoorde als gemeentesecretaris. Zij vervulde deze rol al als loco, sinds het vertrek van Els Kroese-Vrolijks vorig jaar september.

De gemeentelijke organisatie is in beweging en Van Duivenvoorde richt zich de komende periode op het verder optimaliseren van de ambtelijke samenwerking met de gemeente Purmerend. Daarnaast stelt het gemeentebestuur de Beemster samenleving meer centraal. Dit vraagt op bepaalde fronten om een andere manier van denken en werken. Het college ziet in Van Duivenvoorde de persoon die dit proces mede invulling kan geven met oog voor vernieuwing, verbinding en samenwerking.

Van Duivenvoorde was eerder al 10 jaar actief als gemeentesecretaris in de gemeente Zeevang, waar zij onder meer de fusie met de gemeente Edam-Volendam begeleide. Na die periode ging ze aan de slag in Beemster als beleidsregisseur op het sociaal domein, waarbij ze de verbinding vormde tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.