EDAM/VOLENDAM - Op zaterdag 25 februari a.s. bezoekt Geert Wilders Volendam. In verband hiermee worden de volgende verkeersmaatregelen genomen:

  • Vanaf 09.30 uur moet de loswal aan de Haven volledig vrij zijn van geparkeerde voertuigen. Zo nodig worden voertuigen weggesleept.
  • Vanaf 10.30 uur is de dijk volledig afgesloten voor autoverkeer, dus ook voor pashouders. De afsluiting vindt plaats door middel van de verzinkbare palen aan het begin van het Noordeinde en Zuideinde. Ook de andere palen op de Haven en achter het Zuideinde / Slobbeland zullen omhoog worden gezet.
  • Vanaf 10.30 uur wordt ook geen autoverkeer meer toegelaten in de Brugstraat en de Zeestraat tussen de Stationsstraat en de Haven.
  • Alle verkeersmaatregelen zijn van kracht tot 15.00 uur of zoveel eerder als mogelijk.

Cameratoezicht

De burgemeester heeft besloten op een vijftal locaties op de Haven en Noordeinde cameratoezicht in te stellen, als onderdeel van de veiligheidsmaatregelen i.v.m. het bezoek van de heer Wilders. De formele bekendmaking is geplaatst op www.overheid.nl. Via deze link kunt u de bekendmaking lezen. Direct na het vertrek van de heer Wilders wordt het cameratoezicht beëindigd.