PURMEREND - “Weet jij wat wij niet weten?” Met die slogan loopt er een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche van Meld Misdaad Anoniem (M.). Gemeente Purmerend doet mee aan deze campagne want ook in Purmerend kunnen panden worden ingezet voor bijvoorbeeld drugsproductie, opslag van illegale goederen en witwassen van crimineel geld.

De campagne is gericht op mensen die werken in de vastgoedsector zodat zij signalen die bij deze criminaliteit horen kennen en weten waar zij dit kunnen melden. Gemeente Purmerend hoopt met deze campagne ook inwoners te bereiken. Het herkennen en melden van signalen door inwoners en ondernemers is voor een veilige gemeente van groot belang.

Een vermoeden melden

Vermoedens kunnen anoniem gemeld worden bij M., telefonisch via 0800-7000 of op via de website van Meld Misdaad Anoniem. Vermoedens kunnen ook gemaild worden naar de gemeente Purmerend: vermoeden@purmerend.nl

En dan?

Een melding van een vermoeden is een puzzelstukje van een groter geheel en wordt eerst getoetst. Kloppen de gegevens in de melding en is er meer over een adres bekend? Nader onderzoek kan nieuwe feiten opleveren. Pas als die feiten de melding onderbouwen worden vervolgstappen gezet.

Om wat voor misdrijven gaat het?

Panden kunnen gebruikt voor het witwassen van crimineel geld, illegale prostitutie, drugsproductie, gokken of de opslag van verboden goederen (wapens, drugs, illegale goederen).

Meldplicht ongebruikelijke transacties

Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en bent u betrokken bij dit dossier, dan bent u op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren Terrorisme) verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland. Bent u niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.