PURMEREND - Er komt een nieuw kunstwerk in de hal van het stadhuis. Vorig jaar werd door de gemeenteraad een motie aangenomen om met een object in de hal van het stadhuis permanent te refereren aan de grondrechten. Er is voor gekozen om dit met een kunstwerk te doen dat boven de balies van Burgerzaken zal komen te hangen.


Afgelopen maand hebben inwoners kunnen kiezen uit drie schetsontwerpen en stemmen op hun favoriete ontwerp. Kunstenaar Petra Rekman is met bijna de helft van de stemmen als winnaar uit de bus gekomen.

Burgemeester Ellen van Selm hierover: “Lokale kunstenaars hebben prachtige ontwerpen ingediend die allemaal uitdrukking geven aan de inmiddels 175-jarige Grondwet. In het bijzonder Artikel 1 staat centraal: iedereen die zich in Nederland bevindt wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Het is mooi dat het gekozen kunstwerk van Petra Rekman op een creatieve manier het belang daarvan kan uitdragen in de publieke locatie van het stadhuis.”

Het schetsontwerp van Rekman is geïnspireerd door Purmerends aardewerk

Het ontwerp is zowel aantrekkelijk als functioneel in een drukke publieke locatie, wat naadloos aanslaat bij de visie van de jugendstil kunstenaars; een groep die kunst en nijverheid samenbrengt. De hoog boven de balies geplaatste afbeeldingen van bladeren, vogels, insecten en wolken voelen natuurlijk aan. Voor alle bezoekers zal het nieuwe kunstwerk als een beschut bladerdak aanvoelen terwijl zij de zaken regelen die bij de natuurlijke kringloop van het leven horen; geboorte, huisvesting, trouwen en sterven. Naast het zichtbaar maken van de grondwet, geeft het ook aanzet tot dialoog over Purmerends cultureel erfgoed en hedendaagse kunst.

Kunstenaar Petra Rekman 'Ik voel mij gedragen door alle positieve reacties die ik krijg op mijn kunstwerk en alle mensen die de moeite namen om voor mij naar het stadhuis te gaan om op mijn werk stemmen. Ik word daar zo gelukkig van!'

Komende weken wordt een tijdspad en definitief ontwerp gemaakt. De verwachting is dat het ontwerp in 2024 wordt gerealiseerd.