PURMEREND - De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Purmerend nemen 3 april 2017 een nieuw P+R-terrein in gebruik ter hoogte van de Salvador Allendelaan in Purmerend. Het P+R-terrein voorziet in parkeergelegenheid en een beginhalte voor lijn 376 richting Amsterdam-Zuidoost. Deze lijn krijgt daardoor een routewijziging in Overwhere-Noord, Purmerend.

Voor een goede bereikbaarheid van het P+R terrein legt de provincie tussen het terrein en de fietstunnel Miedijk een fiets- en voetpad aan. Bij de inrichting van het P+R-terrein is tevens rekening gehouden met de toekomstige aanleg van aanvullende voorzieningen, waaronder horeca en een tankstation. Dit zal in een later stadium gaan plaatsvinden. Een groenstrook voorkomt dat bewoners van Kwadijk uitkijken op het P+R terrein.