EDAM/VOLENDAM - Op maandag 13 maart omstreeks 13.15 uur werd het eerste exemplaar van een speciale plattegrond voor buschauffeurs en gidsen van touringcars uitgereikt. Eduard Pieter Oud, directeur van Amsterdam Marketing, overhandigde dit nieuwe product aan de wethouders toerisme van de bestemmingen Volendam en Marken en de directeur van de Zaanse Schans.

Totstandkoming touringcarplattegrond

Het toerisme groeit en daardoor wordt het ook op de bestemmingen Zaanse Schans, Volendam en Marken steeds drukker. Dit leidt soms voor bewoners tot overlast. Voor de gemeenten Edam-Volendam en Waterland en voor Stichting Zaanse Schans was dit aanleiding om in gesprek te gaan met de directies van touroperators en busmaatschappijen die groepsexcursies naar deze drie bestemmingen organiseren. Uit die gesprekken kwam als één van de oplossingen naar voren de realisatie van een duidelijke touringcar-plattegrond. Amsterdam Marketing kreeg de opdracht om deze bus plattegrond in het Engels en Duits te ontwikkelen zoals zij dit ook voor de gemeente Amsterdam hebben gedaan. Ook inwoners zijn betrokken geweest bij de totstandkoming door navraag te doen wat de belangrijkste irritaties waren ten opzichte van groepen bezoekers.

Inhoud plattegrond

Op de plattegrond staan voor deze drie bestemmingen de belangrijkste zaken vermeld: bus parkeerplaatsen, openingstijden, parkeertarieven en suggesties wanneer men het beste de bestemmingen kan bezoeken. Daarnaast bevat de kaart een aantal symbolen die aangeven dat de bezoeker zich ook in een woongebied bevindt, zoals dat men afstand moet houden van woningen, niet midden op de weg loopt of geen foto’s maakt zonder toestemming van de bewoners. In feite gaat het om een soort ‘fatsoensregels’ die buitenlandse gasten er op attenderen dat er mensen wonen op de bestemmingen en dat het geen openluchtmusea zijn. De plattegrond heet ‘Old Holland for coach buses’ en werd op maandag 13 maart, tijdens een bijeenkomst met touroperators, gelanceerd.

Overhandiging

De overhandiging vond plaats bij restaurant de Taanketel op Marken. Hierbij waren enkele touroperators, de pers, de bestuurders van de drie bestemmingen en vertegenwoordiging van de Eilandraad Marken aanwezig. Eduard Pieter Oud, directeur van Amsterdam Marketing, memoreerde dat dit een unieke samenwerking is van drie toeristische populaire bestemmingen waarbij er niet alleen naar bewoners, maar ook naar de inbreng vanuit de toeristische markt wordt geluisterd. Dit werd door de aanwezigen beaamd.