PURMEREND - Nog voor de afsluiting van dit jaar hebben gemeente Purmerend en projectontwikkelaar Synchroon samen afspraken gemaakt over de bouw van vijftig nieuwe woningen aan de J.P. Grootstraat, op de locatie van het huidige wijkgebouw ’t Noot. De bouw van deze woningen kan starten in 2018, de bestemmingsplanprocedure gaat in 2017 van start. Voor deze overeenstemming is vanmorgen door gemeente en ontwikkelaar een intentieovereenkomst getekend.

Aan de uitwerking van de plannen voor nieuwbouw aan de J.P. Grootstraat is een uitgebreid traject met bewoners voorafgegaan. Daarmee heeft de ontwikkelaar, Synchroon, zich positief onderscheiden naar de omgeving en laten zien dat zij de nieuwbouw nadrukkelijk in relatie met de buurt willen ontwikkelen. Begin 2017 wil Synchroon een laatste bijeenkomst met omwonenden organiseren om de uitwerkingen in het ontwerp te presenteren.

Bouwopgave

De bouwplannen voor de J.P. Grootstraat leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de stad en de invulling van de bouwopgave die er ligt. Wethouder Hans Krieger: ‘Het is goed om te zien dat projecten als deze steeds meer vorm krijgen in overleg met omwonenden. Er zijn in Purmerend niet veel plekken meer om te bouwen, maar wel veel woningzoekenden. Fijn om vlak voor de jaarwisseling nog het startsein te kunnen geven voor deze 50 woningen.’