PURMEREND - Stadspromotie Purmerend gaat een nieuwe koers varen. Stichting Purmerend 2000+ en de gemeente hebben dit samen besloten. Er gebeuren zo veel dingen in de stad, denk aan de woningbouw, de ontwikkeling van het bedrijventerrein Baanstee Noord, dat beide partijen het wenselijk vinden om stadspromotie verder door te ontwikkelen.


De gemeente neemt het initiatief hiervoor door het opstellen van een economische visie voor Purmerend en Beemster. Dit jaar richt de stadspromotie zich verder vooral op het versterken van de lokale economie en het voor het voetlicht brengen van mooie initiatieven in de stad.

Nieuwe visie
De afgelopen jaren heeft de stichting Purmerend 2000+, een samenwerking tussen gemeente en ondernemersverenigingen, zich vol ingezet om meer bezoekers naar de stad te trekken. Er is een campagne gestart die onder andere te zien was op vlaggen, tijdens evenementen, op een website, social media en in de krant. De groei van de stad met een fors aantal woningen, uitbreidende bedrijvigheid en de aanstaande fusie met Beemster vragen om een nieuwe koers. Stichting Purmerend 2000+ en de gemeente hebben daarom samen vastgesteld dat het goed is om in de op te stellen economische visie voor de nieuwe gemeente aandacht te besteden aan de bouwstenen die nodig zijn voor de koers van de stadspromotie. Het opstellen van de economische visie start deze maand. De bedoeling is dat de beide gemeenteraden de visie in het eerste kwartaal 2021 vaststellen.

Help lokale ondernemers
De wereld is de afgelopen maanden sterk veranderd. De gemeente wil daarom de rest van dit jaar gebruiken om de stadspromotie te richten op eigen inwoners en bedrijven in de stad. Ze wil hen oproepen elkaar te helpen en lokale ondernemers te steunen.

De gemeente gebruikt de rest van 2020 ook om de uitgangspunten voor de stadspromotie in de toekomst te formuleren, in samenhang met de economische visie.

Samenwerken
Wethouder Hegger is de stichting Purmerend 2000+ dankbaar voor de samenwerking, inzet en betrokkenheid. “Het was de afgelopen jaren pionieren, maar we hebben samen toch maar mooi een aantal activiteiten en evenementen van de grond gekregen die in heel Purmerend te zien waren. De energie van de bevlogen en betrokken mensen uit de stichting willen we graag blijven benutten. De samenwerking biedt kansen voor de toekomst!”, aldus de wethouder. Dat beamen ook de ondernemersverenigingen. Ze hebben allemaal aangegeven graag hun steentje bij te blijven dragen aan het promoten van de stad.