PURMEREND - De Wheermolen Brug in de Churchillaan over De Where is aan onderhoud toe. De stalen onderdelen schildert men opnieuw en men vervangt delen van het asfalt. De aannemer begint op 12 september met de werkzaamheden. Deze duren tot en met uiterlijk 18 november 2022.

Vervangen van het asfalt

Op 19 september beginnen we met de asfaltwerkzaamheden. Omwonenden kunnen hiervan geluidshinder en overlast ervaren van 12 tot en met 30 september. Deze werkzaamheden voeren we in deels in de nacht uit, van 21.00 tot 5.00 uur.

Omleiding van 3 tot en met 14 oktober

Van 3 tot en met 14 oktober is er overdag en op werkdagen een omleiding ingesteld. De brug staat dan open in verband met de onderhoudswerkzaamheden. Daarom is in deze periode de brug afgesloten voor al het verkeer. De aannemer werkt op werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur aan de brug.

Voor het vaarverkeer wordt de brug in bloktijden bediend van 12.00 tot 13.00 uur en tussen 17.00 en 19.00 uur. Deze informatie vindt u op de pagina met de bedieningstijden van de bruggen.

Heeft u nog vragen?

We informeren direct omwonenden per brief over de werkzaamheden. Vanuit de aannemer is Peter Kamper de contactpersoon. Voor vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is hij bereikbaar op het telefoonnummer 0252 672 614. Heeft u voor de start van de werkzaamheden nog vragen? Dan kunt u bellen met Rolf van Heeringen van de gemeente via telefoonnummer 0299 452 452.