PURMEREND - Woensdag 8 maart ondertekende wethouder Roald Helm samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders, en de 12 provincies een Green Deal met minister Kamp van Economische Zaken, minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatsecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. De Green Deal stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de ondertekening van de Green Deal zet Purmerend een eerste stap in de richting van de ambitie om als eerste gemeente aardgasloos te zijn.

Eerste stap
Gezamenlijk betekent de ondertekening een eerste concrete stap in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet bij de presentatie in december vorig jaar, de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050. De partijen die de Green Deal ondertekenen worden ondersteund door maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten bij de deal.
 
Aardgasloos
Minister Kamp: ‘Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt.’ Wethouder Helm: ‘Onze gemeente heeft de ambitie om voorloper te zijn op het gebied van duurzaamheid. Een voorbeeld is onze Stadsverwarming waar 75% van de inwoners al op is aangesloten. Met de ondertekening van de Green Deal zetten we verdere concrete stappen. Purmerend als eerste aardgasloos, voor die ambitie staat dit college!’

Energietransitie voor  huishoudens
De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van veel huishoudens in Purmerend. Een groot deel van onze inwoners woont al aardgasloos, omdat zij gebruik maken van Stadsverwarming. Maar andere inwoners gaan op een andere manier koken en hun huis verwarmen , zonder aardgas. Het zal nog enkele jaren duren voordat we echt zover zijn. Mensen krijgen de tijd om zich hierop voor te bereiden.