PURMEREND - Op vrijdag 24 januari 2020 heeft wethouder Eveline Tijmstra het plan gepresenteerd voor een nieuwe parkeergarage in de binnenstad. De garage komt voor het stadhuis, wordt geheel ondergronds en biedt straks plek aan 320 auto's over drie verdiepingen.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad opdracht gegeven tot uitwerking van een plan voor een halfverdiepte garage voor 250 auto's op de plek voor het stadhuis waar nu de vijver ligt. Er ligt nu een ontwerp met nog meer plekken en geheel ondergronds. Met de komst van deze garage worden parkeerplekken gecompenseerd die verdwijnen uit de binnenstad als gevolg van bouwprojecten in de stad. Dit voorstel legt het college voor aan de gemeenteraad. Gezien de grote hoeveelheid ontwikkelingen in Purmerend en de ambitie om een hoge kwaliteit van de openbare ruimte te behouden en de binnenstad autoluw te maken, vindt het college dit de juiste variant.

Er is goed gekeken naar de inpassing van de garage in het gebied. In het ontwerp staan de auto's uit het zicht en is op straatniveau ruimte voor water en groen. Gekeken is naar mogelijkheden voor een parkachtige omgeving. Bijgaande beelden zijn een impressie van hoe het eruit kan komen te zien, maar zijn nog geen definitieve invulling.

Kwaliteit toevoegen
Wethouder Tijmstra is blij met het ontwerp: 'Op veel plekken in en rond de binnenstad bouwen we de komende jaren woningen en dat is hard nodig. Door hier ondergronds een ruime hoeveelheid parkeerplaatsen te realiseren, zorgen we voor voldoende parkeerruimte voor bezoekers aan de binnenstad en voegen we kwaliteit toe aan de openbare ruimte. Zo wordt de stad steeds mooier.' Voor de ondergrondse parkeergarage en de inrichting van het plein erboven wordt aan de raad een krediet van 17,1 miljoen euro gevraagd.

Maatregelenpakket

De parkeergarage maakt deel uit van een totaalpakket aan maatregelen om ervoor te zorgen dat de binnenstad bereikbaar blijft. Deze maatregelen zijn vorig jaar door de gemeenteraad vastgelegd. Alle maatregelen zijn te vinden op www.purmerend.nl/bereikbarestad.