EDAM/VOLENDAM-Aan de Berkmeerstraat ter hoogte van nummer 1 in Edam staat een aanhangwagen geparkeerd in strijd met de APV.
Het gemeente verzoekt de eigenaar c.q. rechthebbende hiervan uiterlijk 20 februari a.s. deze aanhangwagen te verwijderen of contact op te nemen met de Buitengewoon Opsporingsambtenaar, de heer T. van Dijk, tel. 398380.

Wanneer aan deze oproep geen gevolg wordt gegeven, dan verwijdert de gemeente dit voertuig. De aanhanger wordt dan nog tot 21 maart a.s. op de gemeentewerf bewaard, alvorens te verkopen c.q. te vernietigen.