EDAM/VOLENDAM - Op de Edammerweg in Volendam staan bij de Garnalensteeg een zevental fietsen c.q. fietswrakken.  Het gemeentebestuur verzoekt de eigenaren c.q. rechthebbenden hiervan de fietsen uiterlijk 21 juni a.s. te verwijderen of contact op te nemen met de heer H. Breunis (BOA), tel. 398378.

Wanneer aan deze oproep geen gevolg wordt gegeven, dan verwijdert de gemeente de fietsen. Deze wordt dan nog tot 19 juli a.s. op de gemeentewerf bewaard, alvorens te verkopen c.q. te vernietigen. Zie op de afbeelding om welke fietsen het gaat.