PURMEREND - De gemeente en woningcorporatie Rochdale hebben overeenstemming bereikt over de bouw van 38 sociale huurwoningen (appartementen) op de locatie van Sporting De Gors aan de Lisdoddestraat 40 in de Gors Zuid. Rochdale werkt de plannen nu verder uit. Rond de zomer informeert Rochdale omwonenden over de uitwerking van de plannen en de planning. Uiteindelijk zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd. Dit is een besluit dat de gemeenteraad neemt.


De bouw van 38 gelijkvloerse appartementen op de locatie van Sporting De Gors is dan ook goed nieuws, zeker gelet op de enorme behoefte aan geschikte woningen en doorstroming op de woningmarkt. Wethouder Kroese vult aan: “Het is weer een nieuwe toevoeging van broodnodige sociale huurwoningen in onze gemeente. De wachtlijsten voor die woningen zijn veel te lang. We verwachten dat er met de doorstroming van de doelgroep 55+ naar deze nieuwe appartementen, ruimte komt voor (jonge) gezinnen in de eengezinswoningen. Een win-winsituatie’.

Slecht ter been

Kenmerken van de nieuwe appartementen voor bewoners boven de 55 jaar zijn verder dat ze ook geschikt zullen zijn voor bewoners die slecht ter been zijn of die gebruik maken van een rolstoel of rollator. Daarnaast zijn essentiële faciliteiten op het gebied van vervoer en gezondheid - zoals medisch centrum De Gors, Dijklander ziekenhuis en een bushalte - dichtbij.