PURMEREND - Medio 2015 is het bijschrijven in het Register Sociale Hygiëne aangescherpt. Dit betekent dat iedereen die aan de eisen van Sociale Hygiëne voldoet, altijd geregistreerd hoort te staan in het Register en moet beschikken over de Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne.

Door de aanscherping is ook de zogeheten lijst met voorlopige bewijsstukken begin 2017 aangescherpt en zijn veel oude diploma’s vervallen.

Voor ondernemers en leidinggevenden met een inmiddels oud diploma biedt SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) de mogelijkheid om op basis van het oude diploma het huidige SVH diploma Sociale Hygiëne aan te vragen. Daarmee kunt u alsnog worden bijgeschreven in het Register.

De overgangsperiode loopt tot 1 mei 2018. De juiste bewijsstukken moeten overhandigd worden, zodat SVH kan bepalen of een oud diploma recht geeft op het huidige SVH diploma Sociale Hygiëne. Op basis van het SVH diploma Sociale Hygiëne ontvangt u dan de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne als bewijs van bijschrijving in het Register.

Staat u na 1 mei 2018 niet in het Register Sociale Hygiëne, dan moet u het examen opnieuw afleggen!

De kans is groot dat u werkzaam bent in de horeca zónder dat u staat ingeschreven in het Register. Op de website www.svh.nl staat alle informatie, zo ook wat de procedure is. Wilt u deze procedure en/of andere aanvullende informatie ontvangen, stuur dan een e-mail naar lec@svh.nlonder vermelding van ‘Overgangsregeling’.