PURMEREND - De ontwikkeling van Kwadijkerpark gaat naar een volgende fase. In het gebied, dat tussen de Flevostraat en de N244 ligt, komen 340 nieuwbouwwoningen, waarvan 100 sociale huurwoningen.


Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden aangepast. In het bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden. Het vaststellen van het bestemmingsplan is een besluit van de gemeenteraad. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage van 9 augustus tot en met 20 september 2021. Geïnteresseerden kunnen de plannen bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op Plannen zoeken en zoek op Kwadijkerpark. In de periode van zes weken kan men een zienswijze indienen op het plan. Vervolgens stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Woningen

Het aanbod van woningen in Kwadijkerpark wordt divers en bestaat uit eengezinswoningen, 2-onder-1-kap woningen, levensloopbestendige woningen (met alle voorzieningen op de begane grond) en appartementen. In Kwadijkerpark komen 100 sociale huurwoningen en 240 koopwoningen in de vrije sector. Rochdale gaat de sociale huurwoningen verhuren. De verkoop van de woningen loopt via gebiedsontwikkelaar AM.

Aanwezigheid Prinsenstichting

Uitgangspunt voor deze ontwikkeling is dat er rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de naastgelegen Prinsenstichting, die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke en/of een geestelijke beperking. Dit uit zich in een overzichtelijke inrichting van het gebied. De woningen zijn een aanvulling op de eerder gebouwde woningen en voorzieningen voor cliënten van de Prinsenstichting.

‘Heerlijk wonen’

Wethouder Thijs Kroese is verheugd over het project: ‘Kwadijkerpark is uniek in zijn soort. Samen met omwonenden, Kwadijkerpark CV (een samenwerking van AM en Rochdale) is hier een mooi plan uitgekomen waar het straks heerlijk wonen is. Ik ben blij dat er maar liefst 100 sociale huurwoningen in het plan zitten, want die zijn natuurlijk nog steeds hard nodig in Purmerend.’

'Eigentijds en natuurrijk'

Directeur AM Noordwest Peter Heuvelink is trots op het team van Rochdale en AM die met Kwadijkerpark een eigentijds en natuurrijk woon- en leefmilieu toevoegen aan Purmerend: 'Kwadijkerpark straalt het gevoel uit van groen en ruimte met mooie waterpartijen, bestaande en nieuw aan te planten bomen, mooie zichtlijnen en diverse voorzieningen van de Prinsenstichting voor alle bewoners van Kwadijkerpark. Met hun gedekte kleuren en ingetogen architectuur ogen de woningen ondergeschikt aan de natuur van het bestaande park en doen ze typisch Noord-Hollands aan. Gestreefd is naar een duurzame integrale gebiedsontwikkeling, waarbij harmonie tussen wonen, groen en water het uitgangspunt is.'

Planning

De bouw van Kwadijkerpark start naar verwachting rond de zomer van 2022. De verkoop van de koopwoningen start naar verwachting al eind dit jaar. Op de hoogte blijven van verkoop en verhuur? Kijk voor alle informatie op www.kwadijkerpark.nl

.