PURMEREND - De gemeente Purmerend zoekt naar meer opvangmogelijkheden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Naast het BurgGolf hotel en het gemeentehuis in Middenbeemster, zoekt het college naar een overbruggingslocatie voor de komende maanden. Deze overbruggingslocatie is nodig om de langeretermijn mogelijkheden te onderzoeken en realiseren. Daarom stelt het college voor om een blok van 40 van de 108 tijdelijke woningen aan de Verzetslaan te reserveren voor Oekraïense vluchtelingen.


Het gaat naar verwachting om een periode van 4 tot 8 maanden. Dit betekent dat er na die periode in deze woningen weer spoedzoekers kunnen wonen. De andere woningen blijven voor spoedzoekers beschikbaar. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op woensdag 6 april 2022.

De behoefte aan opvang is groot, omdat meer mensen op de vlucht slaan nu de oorlog in Oekraïne aanhoudt. De gemeente pakt deze opgave daadkrachtig op. Nu op korte termijn ook het voormalige gemeentehuis in Beemster omgevormd kan worden tot opvanglocatie, onderzoekt de gemeente daarom ook de opties voor de middellange en langere termijn.

Burgemeester Don Bijl: ‘Niemand weet hoelang deze oorlog nog duurt en hoeveel vluchtelingen er nog een veilige plek zoeken in ons land. Daarom is het nodig om verder te blijven zoeken. We staan regionaal aan de lat voor 2000 opvangplekken. Dit is een enorme opgave, maar we zetten samen de schouders eronder, werken met diverse partijen samen om dit te realiseren. Zoals we dat eerder hebben kunnen doen bij BurgGolf en straks in Middenbeemster.’

Overbruggingsperiode

Het college heeft onderzocht of de tijdelijke woningen aan de Verzetslaan ingezet kunnen worden om Oekraïense vluchtelingen een plek te bieden voor een aantal maanden. Omdat de tijdelijke woningen niet zijn ingericht als opvanglocatie, is het nodig om extra afspraken en zaken te organiseren om de vluchtelingen hier te begeleiden en tot rust te laten komen.

Wethouder Thijs Kroese: ‘Ik zie in de gemeenschap een enorme bereidheid om mee te denken en te helpen. Deze oorlog laat ons omdenken, ook als we eerder een ander proces met elkaar zijn ingeslagen. Dat vraagt om andere beslissingen. We moeten deze mensen een rustige plek bieden, maar we hebben ook tijd nodig voor het aanbieden van goede opvang op langere termijn. In de opgave om Oekraïense vluchtelingen te helpen, zien wij de tijdelijke woningen op dit moment als optie omdat zij kunnen functioneren als overbrugging voor korte tijd. De woningen staan er namelijk al en we kunnen in de tussentijd sneller doorpakken voor de langere termijn.

Informatie buurt en het vervolg

De buurtbewoners rondom de tijdelijke woningen aan de Verzetslaan worden vandaag geïnformeerd per brief, evenals de bewoners die al in een van de tijdelijke woningen wonen. Na een raadsbesluit worden zij geïnformeerd over het vervolg. Meer informatie over de opvang van vluchtelingen in Purmerend vindt u op www.purmerend.nl/oekraine