PURMEREND - Op een aantal plekken in Purmerend geldt een parkeerverbod. In zulke parkeerverbodzones mag u alleen parkeren in de aangegeven parkeervakken. In Purmerend zijn drie hele wijken aangewezen als parkeerverbodzone. Het gaat om het Centrum, Purmer-Zuid en Weidevenne. Daarnaast zijn ook in andere wijken kleinere parkeerverbodzones. Het begin en einde van zo'n zone wordt gemarkeerd met een verkeersbord.

In een parkeerverbodzone geldt het parkeerverbod vanaf het verkeersbord dat het begin van de zone aangeeft tot het verkeersbord dat het einde van de zone aangeeft:

Parkeren in zo'n zone mag alleen in parkeervakken. De parkeervakken herkent u aan een duidelijke markering, borden, of tegels met de letter P erop. U mag ook parkeren op een parkeerstrook of parkeervak die met een andere kleur of ander materiaal dan de rijbaan is aangelegd. Zet u de auto ergens anders neer, zoals langs de doorgaande weg of op de stoep, dan riskeert u een boete.

Waar in Purmerend zijn parkeerverbodzones?

In Purmerend zijn drie wijken (Centrum, Purmer-Zuid en Weidevenne) volledig aangewezen als parkeerverbodzone. Een ander groot gebied waar een parkeerverbodzone is ingesteld, is rond het Leeghwaterpark.

Naast deze zones geldt ook in enkele overige straten of gedeelten van straten binnen de gemeente een parkeerverbod. In die straten staat het bord E1, zonder vermelding van het woord “zone”, aan het begin de straat (of gedeelte), aan de zijde waarvoor het verbod geldt.

Het zonebord geldt voor het hele gebied achter het bord. Dus niet alleen aan de zijde van de weg waar het bord staat. Er is dus een verschil tussen een parkeerverbod en een parkeerverbodzone:

  • Bij een parkeerverbod mag u alleen niet parkeren aan de zijde van de weg waar het bord staat.
  • In een parkeerverbodzone geldt het verbod aan beide zijden van de weg. De parkeerverbodzone geldt totdat het einde van de zone wordt aangegeven. Het is wel toegestaan buiten de vakken te stoppen om iemand in of uit te laten stappen of om te laden en lossen.

Eén van de redenen voor het gebruik van parkeerverbodzones is dat dit een stuk duidelijker is en er veel minder verkeersborden nodig zijn. Daarnaast kan een parkeerverbodzone ingesteld worden als de situatie daarom vraagt, bijvoorbeeld gevaar of hinder, ontstaan door her en der geparkeerde auto's.