PURMEREND - Vanaf 1 januari 2024 verandert er een en ander rond parkeren in het centrum en de stationsbuurt in Purmerend. Binnenkort verwacht men de parkeergarage Stadhuisplein te openen. Hiermee komen er ruim 300 parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers en gebruikers van de binnenstad. Parkeren op straat is vanaf komend jaar hoofdzakelijk bestemd voor bewoners met een parkeervergunning en kortparkerende bezoekers. Voor de bezoekers en gebruikers van het centrum is het dan voordeliger om te parkeren in de parkeergarages.


Om het gebruik van de parkeergarage aantrekkelijk te maken, worden de parkeertarieven in de parkeergarages lager dan op straat. Vanaf 1 januari 2024:

  • Betaalt u voor parkeren op straat in het centrum € 3,05 per uur.
  • Betaalt u voor parkeren in de Stadhuispleingaraga € 1,80 per uur. Ook kan daar een dagkaart voor € 7,50 worden gekocht.
  • De parkeertarieven en de tijden waarop betaald moet worden in het gebied rondom de nieuwe parkeergarage worden gelijk getrokken met die van de binnenstad, namelijk tot 21.00 uur.
  • Er kan niet meer geparkeerd worden voor € 2,- per dag op de terreinen achter stadhuis, Stationsplein, Kooimanpark en Wherekant. Daar kan alleen nog per uur worden betaald.
  • Werknemers van bedrijven in de binnenstad en de stationsbuurt kunnen een speciale parkeervergunning voor werknemers aanvragen. Hiervoor moeten zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Werkgevers in de binnenstad en de stationsbuurt zijn hierover tijdens verschillende bijeenkomsten geïnformeerd. Meer informatie staat op de pagina Parkeervergunning voor werknemers.

Purmerend transformeert. Tot 2040 worden er meer dan 10.000 woningen gebouwd. Deze woningbouwopgave is een verdichtingsopgave: de bestaande ruimte wordt intensiever gebruikt. De woningbouwprojecten genereren een parkeerbehoefte én worden deels gerealiseerd op locaties die in gebruik zijn of waren als parkeerlocatie. Hierdoor neemt de vraag naar nieuwe parkeerplaatsen toe. Er is nu parkeerbeleid opgesteld dat aansluit bij de verdichtingsopgave en de wens om de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden of zelfs te verbeteren. In de parkeergarages kunnen (regio)bezoekers aan de stad langer parkeren. Waardoor op straat ruimte overblijft voor parkeren door binnenstadbewoners en kortparkerende bezoekers voor bijvoorbeeld zware boodschappen.