EDAM/VOLENDAM - In de periode van maandag 13 t/m vrijdag 17 maart 2017 (tussen ca. 7.00 en 17.00 uur) worden op de onderstaande locaties de betonnen putten ten behoeve van de ondergrondse containers geplaatst. 

Dit betreffen:

  • Bootslot nabij 32 (tegenover Zilveren Knoop)
  • Gladiolenstraat tussen 7-9 (naast de papiercontainer)
  • Gouden Slot tussen 1-67 (tegenover de brug)
  • Reigerstraat nabij 6 (tegenover Pastoor Langedijkstraat)
  • Jupiterlaan voor 23 (naast tegelpad)
  • Scholeksterstraat nabij 11 (naast tegelpad)
  • Scholeksterstraat nabij 51 (tegenover garages)
  • Torenvalkstraat tegenover 1 (naast schelpenpad)
  • Vincent van Goghstraat nabij 13 (naast papiercontainer)
  • Vincent van Goghstraat nabij 41 (nabij drempel)

In verband met een levertijd op de ondergrondse containers zelf (ca. 10 weken) zullen de betonnen putten na plaatsing tijdelijk worden afgedekt. Om de werkzaamheden vlot en veilig te kunnen uitvoeren is het nodig om tijdens de werkzaamheden (maar qua bereikbaarheid ook na plaatsing) bij de betreffende locaties geen auto’s te parkeren.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan het zijn dat de doorgang voor het verkeer tijdelijk is gestremd. Na het plaatsen van de huisvuilcontainers zullen de betreffende bewoners, omtrent de verandering van het inzamelen van de huisvuilzakken, nog nader worden geïnformeerd. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden zoveel langer dan nodig of korter als mogelijk duren.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf GP Groot Infra BV uit Heiloo. Voor nadere informaties kan contact worden opgenomen met de afdeling Openbare Werken van de gemeente Edam-Volendam, tel. 140299. Het uitvoeren van de werkzaamheden zal ongetwijfeld voor enige overlast zorgen.