EDAM/VOLENDAM - De gemeente heeft met Detailresult (moederbedrijf van Dirk van den Broek) een akkoord op hoofdlijnen bereikt voor de tijdelijke verhuur van het Tase terrein:
  • Het terrein wordt verhuurd ten behoeve van een tijdelijke noodsupermarkt en bijbehorende parkeervoorzieningen.
  • Het terrein wordt maximaal voor een periode van maximaal drie jaar verhuurd, of zoveel korter als de bedrijfsruimte aan de Hyacintenstraat wordt opgeleverd.
  • De minimale huurtermijn is twee jaar.
  • De gemeente verbreedt de Eikenlaan.
  • Het terrein wordt bij het verstrijken van de huurperiode leeg door Detailresult opgeleverd.


De bekrachtiging van deze afspraken en de verdere uitwerking ervan moeten nog plaatsvinden. Daarbij hebben met name de afwikkeling van bevoorradingsverkeer  en de verkeersveiligheid voor kwetsbare groepen verkeersdeelnemers de bijzondere aandacht van de gemeente.

Verbreding van de Eikenlaan is een wens die al langere tijd op het verlanglijstje van de gemeente stond, maar waarvoor nog geen middelen waren gereserveerd. Met de opbrengsten uit de tijdelijke verhuur van het Tase terrein wordt de verbreding alsnog gerealiseerd. Gaat de verhuur niet door dan gaat de verbreding van de straat ook niet door.

Overigens zal de Eikenlaan niet worden gebruikt voor de ontsluiting en bevoorrading van de tijdelijke noodsupermarkt, om te voorkomen dat het autoverkeer in de Eikenlaan toeneemt.