PURMEREND - Dierenlot reikt sinds 2018 een prijs uit voor de meest diervriendelijke gemeente. Afgelopen zaterdag werd (eerder uitgesteld door corona) de winnaar voor 2020 bekend gemaakt: gemeente Zwolle. Gemeente Purmerend werd gedeeld tweede samen met de gemeente Diemen. “Gefeliciteerd gemeente Zwolle! Dit is een ontzettend mooie opsteker voor iedereen die zich inzet voor het welzijn van dieren en het groen."

Wethouder Paul van Meekeren is trots op de tweede plek: “In Purmerend hebben we dierenwelzijn ook hoog in het vaandel staan. Niet alleen het welzijn van huisdieren, maar alle flora en fauna binnen onze gemeente. De gedeelde tweede prijs is een waardering voor alle collega’s bij de gemeente Purmerend die zich hiervoor inzetten.” Bij de gemeente Purmerend werkt Michel Geijssens: “Ik werk als stadsecoloog en zet mij in voor het dierenwelzijn en ecologie in de stad. Zo zorg ik ervoor dat de Wet natuurbescherming wordt nageleefd. De beschermde natuur in Purmerend – dieren en planten – laten we elke drie jaar onderzoeken. De bevindingen zijn beschikbaar via florafaunacheck.nl. Doordat we weten welke beschermde soorten voorkomen binnen de gemeente, kunnen we daar rekening mee houden en maatregelen nemen als dat nodig is. Procedures verlopen daardoor sneller. Dit is een extra motivatie om op dezelfde weg door te gaan.”

Nieuwe dierenwelzijnsnota en klankbordgroep
De nominatie viel samen met een aantal maatregelen die de gemeente Purmerend in 2020 nam om het welzijn van dieren en de biodiversiteit te verbeteren. In januari 2020 nam de gemeenteraad van Purmerend de nieuwe Dierenwelzijnsnota. Ook is er sinds eind 2018 een klankbord Dierenwelzijn met het belangrijkste doel adviezen te geven aan het college op het gebied van welzijn. “We streven ernaar het bewustzijn rondom flora en fauna onder kinderen en volwassenen te vergroten”, vervolgt wethouder Van Meekeren. ”We willen als gemeente niet alleen inzetten op meer groen maar ook op meer biodiversiteit. Dat vinden wij heel belangrijk binnen onze gemeente.”