PURMEREND - Purmerend start met het project BuurtBLIK. Dit project koppelt het activiteitenaanbod voor ouderen in Purmerend enerzijds en potentiële deelnemers anderzijds op een verfrissende wijze aan elkaar. Twintig 70-plussers gaan zélf op onderzoek uit en maken een filmreportage. Ze bezoeken activiteiten in onze stad, kijken er rond en gaan in gesprek met bezoekers en aanbieders van de activiteit.

In de commissie had het CDA geopperd om eens te gaan kijken in Haarlem bij dit initiatief. Wethouder Harry Rotgans is op bezoek geweest in Haarlem waar BuurtBLIK het afgelopen jaar is gestart. ‘We weten dat de helft van alle senioren in Purmerend zich matig tot ernstig eenzaam voelt. Wat ik het mooie van BuurtBLIK vind, is dat het een project voor en door ouderen is. Zij geven eenzaamheid en wat je eraan kan doen een gezicht. Daarmee wordt eenzaamheid meer en meer uit de taboesfeer gehaald.’

Samen over de drempel

Twintig 70-plussers gaan zélf op onderzoek uit en maken een filmreportage. Ze bezoeken activiteiten in onze stad, kijken er rond en gaan in gesprek met bezoekers en aanbieders van de activiteit. De rode draad in de reportages is de moed om over de drempel te gaan en ergens op af te stappen. Maandag 23 april 2018 hebben twee ouderen verslag gedaan van het evenement Tongen in Purmerend. Deze filmreportage is nu te zien en is bedoeld om BuurtBLIK in Purmerend aan te kondigen, ambassadeurs te werven en partners te betrekken.

Organisatie

WonenPlus, de koepelorganisatie voor aangesloten organisaties die werken met vrijwilligers, gaat met haar samenwerkingspartners aan de slag om de films op een effectieve manier onder de aandacht te brengen bij ouderen. Denk bijvoorbeeld aan thuiszorgmedewerkers die de films op hun iPads kunnen meenemen en vertonen als ze bij mensen op bezoek gaan.

Voor vragen en informatie over het project kunt u contact opnemen met WonenPlus, telefoon (072) 512 69 11 en vragen naar de contactpersoon voor BuurtBLIK.