EDAM/VOLENDAM-Sinds eind december zijn het college van B&W, de gemeenteraad en het personeel op de hoogte van de anonieme mail. De burgemeester heeft de mail beantwoord met een uitnodiging voor een gesprek. Helaas is de uitnodiging niet beantwoord.

Het college is niet van plan te reageren op anonieme brieven/mails. De gemeenteraad is via het presidium (daarin zitten alle fractievoorzitters van de gemeente) volledig op de hoogte gesteld met betrekking tot de stappen en inhoud. Met het presidium is vorige week afgesproken dat alle gemeenteraadsleden uitgebreid uitleg zouden krijgen over de zaken die in de mail zijn vermeld. Deze informatie is op woensdag 18 januari jl. aan alle raadsleden beschikbaar gesteld, alsmede aan alle medewerkers van onze gemeente. Tevens is opnieuw een uitnodiging voor een gesprek gestuurd naar het mailadres van de opstellers van de anonieme brief.