EDAM/VOLENDAM - In de eerste week van april ontvangen 1500 inwoners van 18 jaar en ouder in onze gemeente een uitnodiging om deel te nemen aan de regionale omnibusenquête.
De gemeente is zeer geïnteresseerd in de mening van haar inwoners.

De antwoorden op de vragen geven ons inzicht in zaken als uw ervaringen met de gemeentelijke dienstverlening en uw gevoel van veiligheid. De antwoorden helpen ons keuzes te maken die zoveel mogelijk zijn afgestemd op wat onze inwoners belangrijk vinden.

De enquête kan zowel digitaal als op papier worden ingevuld. De namen en adressen van de personen die de enquête toegestuurd krijgen, zijn volstrekt willekeurig uit het bevolkingsbestand gehaald d.m.v. een steekproef. Het invullen van de enquête is uiteraard anoniem.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Team Beleidsonderzoek van de gemeente Purmerend. Als u een uitnodiging ontvangt om deel te nemen, stellen wij het bijzonder op prijs dat u meedoet.