BEEMSTER - De Brede School Beemster (BSB), een samenwerkingsnetwerk van de basisscholen, kinderopvang en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), hebben de handen ineen geslagen om scheidende of gescheiden ouders en hun kinderen vroegtijdig te ondersteunen en te verwijzen naar hulp. Samen ontwikkelden ze een Protocol Echtscheiding. Leerkrachten van de Beemster basisscholen de Blauwe Morgenster, de Bloeiende Perelaar, de Lourdesschool en de beroepskrachten van kinderopvang Forte werken hier vanaf nu mee.

In het protocol staat beschreven hoe de verschillende partijen binnen de Brede School Beemster handelen wanneer zij te maken krijgen met echtscheiding. Het doel is scheidende ouders eerder en beter te ondersteunen en te leiden naar passende hulp. Voor henzelf, maar vooral ook voor de kinderen. Ouders kunnen gratis gebruik maken van het spreekuur van de schoolmaatschappelijk werker of de pedagogisch adviseur van het CJG voor informatie, ondersteuning en toeleiding naar passende hulpverlening. Ook is er een scheidingspreekuur voor ouders die vastlopen bij het maken van afspraken over kinderen.

Eén op de drie kinderen
In Nederland krijgt één op de drie kinderen te maken met ouders die gaan scheiden of hun relatie verbreken. Jaarlijks krijgen 35.000 kinderen op basisscholen te maken met de gevolgen van echtscheiding. In één week horen ongeveer 650 kinderen dat hun ouders gaan scheiden. Een echtscheiding heeft effect op de kinderen. Ongeveer twintig procent van de echtscheidingen verloopt problematisch.

Het protocol Echtscheiding is op de websites van de scholen en kinderopvang te vinden. Op de CJG-website is meer informatie te vinden voor ouders, professionals en kinderen zelf, met links naar het protocol en andere relevante websites en boeken om (voor) te lezen.