EDAM/VOLENDAM - In kader van preventief onderhoud zullen de drukrioolgemalen in het gebied Zeevang 1x per 4 jaar met een riool reinigingsauto worden schoongemaakt. Bij het schoonmaken is het de bedoeling dat de auto zoveel mogelijk op de openbare weg blijft staan, zodat er geen schade aan de verhardingen van bewoners kan ontstaan. 

Het rioolvuil zal met een lange flexibele zuigslang uit de putten worden gezogen. Gelijktijdig worden de putten aan de binnenzijde schoongespoten. De schoon te maken drukrioolgemalen bevinden zich veelal op particuliere terreinen langs de doorgaande weg in Middelie, Edammerdijkje en Axwijk in Middelie. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op woensdag 3 en donderdag 4 mei 2017 (van ca. 7.00 tot 17.00 uur). Indien een perceel of put niet toegankelijk/bereikbaar is, zal er indien nodig, een nadere afspraak worden gemaakt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Suez Riool Services B.V. in samenwerking met de onderhoudsmedewerker van Dura Vermeer. Voor algemene informatie kan contact worden opgenomen met de heer P. Nieuweboer van de sectie openbare werken tel. 140299. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden kan er enige (kortdurende) verkeershinder ontstaan. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.