PURMEREND - Op donderdag 5 september is de GGD Amsterdam in opdracht van de gemeente begonnen met het plaatsen van buisjes die de luchtkwaliteit in Purmerend gaan meten. Deze zogeheten Palmesbuisjes bevatten een stof die reageert op de hoeveelheid stikstof in de lucht. Zo kan worden gemeten hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in de stad.

Aanleiding voor de metingen is een eerdere meting door de werkgroep Schone Lucht Purmerend. Hieruit zou blijken dat het stikstofgehalte op een aantal plaatsen in de stad boven de Europese norm zou zijn. SP en GroenLinks hebben naar aanleiding daarvan gevraagd om aanvullend onderzoek, waar de raad mee instemde. Met dat onderzoek is 5 september gestart.

Knelpunten
Om de betrouwbaarheid van de metingen te kunnen garanderen, wordt voor een periode van 5 jaar de luchtkwaliteit gemeten. Elk jaar worden de resultaten geëvalueerd. De buisjes worden om de 4 weken vervangen zodat de verzamelde data kunnen worden uitgelezen en geanalyseerd. De Palmesbuisjes komen te hangen op 8 locaties in de stad waar volgens het Verkeersplan 2040 knelpunten in het verkeer te verwachten zijn. De verwachting is dat meer verkeer effect zal hebben op de luchtkwaliteit. Op 2 locaties in de stad worden buisjes opgehangen als vergelijkingsmateriaal met de drukkere plekken.

10.000 woningen
De komende jaren breidt het aantal woningen in Purmerend flink uit. De ambitie is dat er tot 2040 zo’n 10.000 woningen bij komen. Als de hoeveelheid verkeer en vervoer in de stad daardoor toeneemt, kan dat gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Wethouder Paul van Meekeren (milieu) vindt het belangrijk dat deze metingen plaatsvinden: ‘We zetten ons in voor een stad waar iedereen fijn en gezond kan leven. Door inzichtelijk te maken hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in Purmerend, kunnen we eventueel maatregelen nemen als blijkt dat dat nodig is.’

Schone Lucht
De buisjes werden donderdagochtend in de stad opgehangen in aanwezigheid van de initiatiefnemers van de werkgroep Schone Lucht Purmerend, waarbij de Fietsersbond en Milieudefensie nauw betrokken zijn. Lotte Wouters van de werkgroep is blij dat er werk wordt gemaakt van de metingen: ‘We maken ons grote zorgen om de luchtkwaliteit. Uit de meting die we vorig jaar met zo’n 30 betrokken Purmerenders hebben gedaan, bleek dat de lucht inderdaad vervuild is. Daarom hebben we de media en de politiek ingeschakeld. We hopen dat met deze metingen inzichtelijk wordt gemaakt dat er iets moet gebeuren in Purmerend.’

Resultaten
De GGD meet op tal van plekken in Nederland de luchtkwaliteit aan de hand van deze Palmesbuisjes. Op www.NO2buisjes.nl kan iedereen de resultaten van die metingen zien. De verwachting is dat de eerste resultaten uit Purmerend met een maand of twee zichtbaar zijn op die pagina.