PURMEREND - Lezen is onwijs belangrijk voor de ontwikkeling. Mede door corona zijn er bij veel kinderen en jongeren flinke achterstanden ontstaan op het gebied van lezen. Daarom wil de gemeente samen met Bibliotheek Waterland, de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden een extra 'boost' geven aan het leesonderwijs. Oftewel: we willen lezen weer laten leven, vanaf het moment dat de baby nog in de buik zit.


Thijs Kroese: ‘Wie leest, die leert! School is voor kinderen hun tweede thuis. Daarom is dit de ideale plek om te leren door te lezen. Door te lezen doen kinderen kennis op die ze hun hele leven kunnen gebruiken. Bovendien helpt het hem om andere dingen beter en sneller te begrijpen, ook in relatie tot anderen.’

Aanstaande moeders krijgen bij de verloskundige het boekje 'Bieblala' mee. Alle peuters, kleuters en kinderen uit groep 3 en 4 ontvangen ook een boek. Bij de basisscholen (13 van de 24 basisscholen) starten we met een uitgebreid onderwijsprogramma om doelen te stellen en resultaten te halen, maar bovenal het leesplezier te bevorderen. Op de overige basisscholen zorgt Bibliotheek Waterland voor een vernieuwde boekencollectie en kunnen leraren deelnemen aan een cursus tot leescoördinator. De ambitie is om, naast het primair onderwijs, ook het voorgezet onderwijs bij dit programma te betrekken.

Dit alles vloeit voort uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) opgezet: een (niet-structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen in Nederland op te vangen.