PURMEREND - In januari 2021 besloot de gemeenteraad geld beschikbaar te stellen voor startersleningen. Hiervoor werd 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Starters op de woningmarkt kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van deze lening, als aanvulling van de gemeente op de eerste hypotheek.Sinds die datum zijn er tot begin augustus 2022 in totaal 60 startersleningen verstrekt voor een bedrag van in totaal €2.332.502. Hierin is ook het krediet vanuit de voormalige gemeente Beemster meegenomen. De regeling is daarom een succes te noemen.
Het college heeft besloten om een storting te doen in het fonds startersleningen van Purmerend bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Deze keer van een hoger bedrag: € 2,5 miljoen. Door de fusie kunnen meer starters een beroep doen op het fonds.

Wethouder wonen, Harry Rotgans is blij met de verlenging: “Het aantal verstrekte leningen laat zien dat we mensen echt op weg kunnen helpen. Dat is in deze tijd heel erg belangrijk, want de woningmarkt zit nog steeds op slot. Het zijn meestal jonge mensen tussen de 25 en 30 jaar, die voor het eerst een huis willen kopen. Wat mij betreft blijven we dit instrument daarom inzetten zolang er budget is.”

Eerste eigen huis

De regeling bevordert op deze manier het aandeel starters op de woningmarkt. Direct, door ze in staat te stellen een koopwoning te kopen of indirect, doordat een deel van de kopende starters een sociale huurwoning vrijmaakt voor een andere starter. De starterslening is bedoeld voor mensen die voor het eerst een eigen huis kopen. Zij kunnen van de gemeente, via de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) geld lenen om dat huis nét te kunnen kopen. Het bedrag dat maximaal geleend kan worden is 45.000 euro.

Voorwaarden

Aan de lening is een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag de aanvrager niet eerder in het bezit zijn geweest van een koopwoning, kan de lening alleen worden aangevraagd als de aanvrager in Purmerend woont of is opgegroeid en (samen) of een economische binding heeft (de aanvrager werkt meer dan een halve werkweek in Purmerend) en is de totale koopsom van de woning niet meer dan de maximale grens voor Nationale Hypotheek Garantie (de NHG-grens). In 2022 is dat 355.000 euro exclusief aankoopkosten. De starterslening is maximaal 20% van het totaal benodigde leenbedrag, met een maximum van 45.000 euro. Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moet worden verstrekt met NHG. De starterslening kan gebruikt worden voor het kopen van een bestaande of nieuwe woning.