BEEMSTER - Gemeente Beemster werkt voor de komende 2 verkiezingen met Trotters i.p.v. de aanplakborden.

  • Er worden tijdelijk campagneborden geplaatst op diverse locaties (4) in Beemster
  • Politieke groeperingen kunnen contact opnemen met Image Building via verkiezingen@imagebuilding.com over het aanleveren van posters