PURMEREND - Op vrijdag 6 maart reikten wethouders Harry Rotgans (Wmo) en Mario Hegger (sport) samen met Erik van Wattingen (bestuur Spurd) en Monique Kalkman-van den Bosch (Wheels2Sport) een sportrolstoel uit aan Kenneth, de eerste klant van Wheels2Sport in Purmerend.


Wheels2Sport is nieuw in Purmerend, de gemeente ondersteunt dit initiatief van Fonds Gehandicaptensport, NOC*NSF, Welzorg en Sunrise Medical. Het doel is om het voor sporters met een lichamelijke beperking mogelijk te maken om een (andere) sport uit te proberen zonder kosten voor het hulpmiddel. Via Wheels2Sport kan men voor een periode tot maximaal 6 maanden een hulpmiddel (rolstoel, handbike e.d.) uitproberen. Wethouder Harry Rotgans: “Inclusiviteit is een belangrijk speerpunt in het beleid van gemeente Purmerend, het is heel goed dat dit initiatief er nu is voor inwoners met een beperking die (weer) willen sporten.”

Spurd zet zich samen met het Wmo loket in om dit initiatief uit te rollen binnen de gemeente Purmerend. Spurd zal zich ook inspannen om verenigingen te ondersteunen in het oprichten van een afdeling of team voor aangepaste sporten. Wethouder Mario Hegger: “Sporten en bewegen is gezond en belangrijk voor iedereen in onze samenleving, ontzettend goed dat de drempel om te starten met een sport verlaagd wordt.”

Een investering voor de sporter of gemeente wordt in eerste instantie voorkomen
Deze volgt pas als blijkt dat de sport bij de sporter past. Wheels2Sport ondersteunt de sporter in de keuze en het instellen van het hulpmiddel. Ook verzorgt zij de logistieke en administratieve afhandeling en de service en het onderhoud. Ervaring in andere gemeenten leert dat er voor Purmerend meerdere aanvragen per jaar te verwachten zijn. Wheels2Sport past binnen de ambitie van Purmerend om te komen tot een inclusieve samenleving.

Kijk voor meer informatie op www.wheels2sport.nl