AMSTERDAM - De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Via de Wmo verstrekt de gemeente o.a. hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, rolstoelen, vervoers- en woonvoorzieningen aan personen met een beperking.

Jaarlijks laat de gemeente onderzoek doen naar uw ervaringen met de Wmo. Het is voor ons belangrijk om te weten wat inwoners vinden van de geboden ondersteuning. U weet uit ervaring wat goed gaat en wat beter kan. De gemeente hoort dit graag. Uw antwoorden dragen bij aan mogelijke verbeteringen.

Binnenkort krijgen 1.000 inwoners met een Wmo voorziening, een brief met vragenlijst. Wij vragen u deze vragenlijst voor 14 mei  in te vullen. Dit kan zowel schriftelijk als via de computer. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O uit Amsterdam.