EDAM/VOLENDAM-Het college van B&W van de gemeente Edam-Volendam heeft het inrichtingsplan van het landschapspark in de Broeckgouw vastgesteld.  Dit zal een park worden met een hoge belevings- en gebruikswaarde.

Waar in het verleden op deze plek nog werd voorzien in een begraafplaats en ‘evenemententerrein’, is gedurende de ontwikkeling van de Broeckgouw besloten dat deze functies kunnen vervallen. Sindsdien is een recreatief landschapspark  uitgewerkt dat ten goede komt aan de bewoners van de wijk en haar omgeving.

Het ontwerp van het Landschapspark is opgesteld door KuiperCompagnons in nauwe samenwerking met de gemeentelijke organisatie. Het definitieve ontwerp is mede tot stand gekomen in overleg met het Hoogheemraadschap (HHNK) en zal mogelijk nog bescheiden aanpassingen kennen bij de keuze voor de definitieve dijkversterking.

Het toekomstig landschapspark is gesitueerd aan de oostzijde van de Broeckgouw en wordt aan de westzijde omringd door een robuuste waterpartij die inmiddels deels is aangelegd. Centraal is een markante bomenlaan ontworpen, die via de ‘landschap as’ in verbinding komt te staan met het woongebied van de Broeckgouw. De basisschool de Blokwhere krijgt via een brug rechtstreeks toegang tot het trap- en speelveld.

Een parkparcours en een informeel wielerparcours lopen door het park, dat verder wordt gekenmerkt door een parkachtig bos met lage vegetatie en bomen en informele paden waarlangs gebruik gemaakt kan worden van verschillende sporttoestellen.

In januari 2018 wordt gestart met de aanleg- en inrichting van het park. De definitieve plaatsing van sport- en speelelementen krijgt invulling middels een participatietraject. In de tweede helft van 2019 wordt de openstelling voor het publiek verwacht.